Popular Post

UNION ve UNION ALL

By : Murat PINAR
Özet olarak:
  • UNION ALL bütün kayıtları herhangi bir filtreleme yapmadan getirir
  • UNION ise, UNION ALL ile gelen bütün kayıtları bir tablo olarak düşünürsek, bu tablo üzerinde DISTINCT ile bir select alıyormuşuz gibi sonuç getirmektedir.
  • Ayrımı yapmak için ALL ifadesini “ALL = Bütün kayıtlar” olarak aklımızda tutabiliriz belki karıştırmamak adına 
Tag : , ,

Döngüler

By : Murat PINAR
BEGIN
DECLARE DEG VARCHAR(20);
BEGIN
  DEG:=TO_CHAR(SYSDATE,'DAY');

  IF DEG IN('SUNDAY','SATURDAY') THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('HAFTA SONU');
  ELSIF DEG='MONDAY' THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('HAFTA BAŞI');
  ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('HAFTA ICI LYANN');
  END IF;
  END;


 -----------------------
 DECLARE GUN VARCHAR(20);
 BEGIN
      GUN:=TO_CHAR(SYSDATE,'DAY');
 
    CASE GUN WHEN 'SUNDAY' THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('YOKUM');
             WHEN 'SATURDAY' THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('YOKUM2');
             WHEN 'MONDAY' THEN DBMS_OUTPUT.put_line('GEL');
         ELSE DBMS_OUTPUT.put_line('NEY NEY NEY');
     END CASE;
 END;

-----------------------
 DECLARE
SAY NUMBER(2):=1;
BEGIN
  LOOP
    EXIT WHEN SAY>=10;
    DBMS_OUTPUT.put_line('DEGER: '||SAY);
    SAY:=SAY+1;
    END LOOP;
END;
-----------------------
DECLARE
DEG NUMBER(2):=1;
BEGIN
  WHILE DEG<=9 LOOP
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SAYI: '||DEG);
      DEG:=DEG+1;
  END LOOP;
END;
-----------------------
DECLARE
SAY NUMBER(2);
BEGIN
  FOR say IN REVERSE 1..10
    LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('RAKAM: '||SAY);
    END LOOP;
 END;
Tag : , ,

KEEP_DENSE_RANK_OVER

By : Murat PINAR
SELECT K.NO,
       K.CINS,
       K.TC,
       K.ISIM,
       K.DYER,
       FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, K.DOGUMTARIHI) / 12) AS YAS,
       RANK() OVER(PARTITION BY K.DYER, K.CINS ORDER BY FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, K.DOGUMTARIHI) / 12)) AS SAY, //ATLAR
       DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY K.DYER, K.CINS ORDER BY FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, K.DOGUMTARIHI) / 12)) AS SAY2, //KALDIĞI YERDEN
       MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, K.DOGUMTARIHI) / 12)) KEEP(DENSE_RANK FIRST ORDER BY FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, K.DOGUMTARIHI) / 12)) OVER(PARTITION BY K.DYER) AS MIN,
       MAX(FN_YAS(K.DOGUMTARIHI)) KEEP(DENSE_RANK LAST ORDER BY FN_YAS(K.DOGUMTARIHI)) OVER(PARTITION BY K.DYER) AS MAX
  FROM KART K
 WHERE K.DYER = 'MERSİN'
--AND ROWNUM<10 comment-10--="">

Tag : , ,

'Einstein yanıldı'

By : Murat PINAR
Albert Einstein, kara deliklerin gerçek olamayacak kadar abes bir fikir olduğunu düşünürdü. Peki haklı mıydı? Hayır, Einstein yanılmıştı. Kara delikler var, üstelik hayal ettiğimizden daha karmaşıklar.
Michael Finkel
National Geographic Türkiye
Yıldızlar açısından bakıldığında, Güneş sadece ortalama bir kütleye sahip ve yaklaşık beş milyar yıl içinde son hidrojen yakıtını da tüketince, dış katmanları uzaya fırlatılacak; çekirdeği zamanla sıkışıp beyaz cüceye, yani evrende Dünya büyüklüğünde bir kor parçasına dönüşecek. 

Güneş’ten 10 kat büyük bir yıldızın ölümü ise çok daha dramatik bir olay. Böylesi büyük kütleye sahip bir yıldızın dış katmanları, birkaç hafta boyunca, evrendeki en parlak cisimlerden biri olan bir süpernova patlamasıyla uzaya fırlatılır. Çekirdeğiyse, kütle çekim sıkıştırmasıyla, çapı yaklaşık 20 kilometreyi bulan ve kendi çevresinde dönen bir topa, nötron yıldızına dönüşür. Nötron yıldızının küp şeker büyüklüğünde bir parçası, Dünya üzerinde olduğu varsayıldığında, bir milyar ton ağırlık anlamına gelir. Ve nötron yıldızlarının kütle çekim gücü öyle büyüktür ki, üstüne bir parça lokum bırakmanız halinde dahi bir atom bombasınınkine eşdeğer bir enerji ortaya çıkar.

Ancak bu örnek bile, Güneş’in kütlesinin 20 katı büyüklükte bir yıldızın can çekişmesiyle kıyaslanamaz. Evrenin tüm ömrü boyunca, her milisaniyede bir, Hiroşima’ya atılanın benzeri bir bomba patlatsanız dahi, bu, bir dev yıldızın çöküşünün son anlarında ortaya çıkan enerjiyle boy ölçüşemez. Yıldızın çekirdeği içe doğru çöker. Sıcaklık 55 milyar dereceye ulaşır. Kütle çekiminin ezici gücüne hiçbir şey engel olamaz. Everest Dağı’ndan daha büyük demir kütleleri sıkışıp, neredeyse bir anda, birer kum tanesine dönüşür. Atomlar elektron, proton, nötronlarına parçalanır. Bu minicik parçalar kuark, lepton ve gluonlara ayrılır. Her şey giderek daha da ufalır, daha da yoğunlaşır, sonra da...

Sonrasını kimse bilmiyor. Böylesi büyük bir olayı açıklamaya çalışırken, evrenin nasıl işlediğine dair önde gelen iki teori –genel görelilik ve kuantum mekaniği– aynen döne döne düşen bir uçağın göstergelerinin kontrolden çıkması örneğinde olduğu gibi sapıtıyor.


YILDIZ KARA DELİĞE DÖNÜŞÜYOR

Kara deliği evrendeki en karanlık uçurum yapan şey, kara deliğin kütle çekimsel gücünden kaçmak için gereken hız. Dünya’nın kıskacından kurtulabilmek için saniyede yaklaşık 11 kilometre gibi bir hıza ulaşmak gerekiyor. Bu oldukça yüksek bir hız –bir mermiden altı kat daha hızlı. Ve insan yapımı roketler, 1959 yılından bu yana bu kaçış hızına ulaşıyor. Evrensel hız sınırı ise saniyede 299 bin 792 kilometre, yani ışık hızı. Ancak bu hız dahi kara deliğin çekim gücünün üstesinden gelmeye yetmiyor. İşte bu nedenle kara deliğin içinde ne varsa, bu bir ışık huzmesi bile olsa, dışarı çıkamıyor. Öte yandan, aşırı kütle çekiminin çok tuhaf bazı etkileri nedeniyle, kara deliğin içine bakmak da olanaksız. Kara delik, evrenin geri kalanından sürülmüş bir yer. Kara deliğin içi ve dışını ayıran çizgi, olay ufku olarak adlandırılıyor. Olay ufkunu geçen her şey –bir yıldız, bir gezegen ya da bir insan olabilir– sonsuza dek kayboluyor.

Fizik tarihinin hayal gücü en kuvvetli düşünürlerinden biri olan Albert Einstein, kara deliklerin gerçek olduğuna hiçbir zaman inanmadı. Geliştirdiği formüllere göre varlıkları olası olsa da, doğanın böylesi cisimlere izin vermeyeceği görüşündeydi. Kendisine en aykırı gelen şeyse, kütle çekimin elektromanyetik veya nükleer gibi daha büyük güçleri alt edip, devasa bir yıldızın çekirdeğinin evrenden yok olmasına yol açabileceği fikriydi. Üstelik Einstein bu konuda yalnız değildi. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, çoğu fizikçi, bir cismin ışığı yutacak kadar yoğunlaşabileceği görüşünü reddetmekteydi.

Ancak yine de bilim insanları, 18. yüzyıl gibi erken sayılabilecek bir tarihten itibaren, kara deliklerin olası olup olmadığı konusu üzerinde düşünüyordu. İngiliz filozof John Michell, 1783 yılında Londra Kraliyet Topluluğu’na verdiği bir raporda bu fikirden söz etmiş, Fransız matematikçi Pierre–Simon Laplace da, 1796 yılında yayımlanan bir kitapta var oldukları görüşünü öne sürmüştü. Ancak o dönemde hiç kimse bu süper yoğun tuhaf şeyleri kara delik olarak adlandırmıyordu. Donmuş yıldız, kara yıldız, çökmüş yıldız ya da –bu konuda pek çok teorik denklemi çözen Alman astronomdan hareketle– Schwarzschild tekilliği olarak anılıyorlardı. “Kara delik” adlandırmasıysa ilk olarak 1967 yılında, Amerikalı fizikçi John Wheeler’ın Columbia Üniversitesi’ndeki (New York) bir konuşmasında kullanılmıştı.

Yaklaşık olarak yine aynı dönemde, büyük oranda da uzaya bakma konusunda yeni yolların icat edilmesi sayesinde, kara deliklere dair görüşlerde radikal bir değişim yaşanıyordu. İnsanlığın doğuşundan başlayarak görünür ışık tayfıyla kısıtlı kalmıştık. Ancak 1960’larda x–ışını ve radyo teleskoplarının kullanımı giderek yaygınlaşmaya başladı. Bu sayılanlar gökbilimcilerin ışığı yıldızlararası tozdan etkilenmeyen dalga boylarında toplamasına ve –aynen bir röntgen filmi gibi– galaksilerin içindeki “kemikler”i görmemize olanak verdi. 

Bilim insanlarının bulduğu şaşırtıcı nokta, çoğu galaksinin merkezinin şişkin bölgesindeki yıldızların, gaz ve tozla tıklım tıklım dolu oluşuydu –ki evrende 100 milyarın üzerinde galaksi bulunuyor. Kendi galaksimiz Samanyolu dahil olmak üzere bakılan neredeyse her galakside, bu kaotik şişkinliğin de tam ortasında öyle ağır, öyle yoğun, kütle çekim gücü öyle güçlü bir cisim var ki, bakış açınız ne olursa olsun, sadece tek bir açıklama mümkün: Bu bir kara delik olmalı.

Ve bu delikler devasa. Örneğin, Samanyolu’nun merkezindeki delik, Güneş’ten 4,3 milyon kat daha ağır. Komşu Andromeda galaksisinde de 100 milyon Güneş’in kütlesine eşdeğer bir kara delik var. Diğer galaksilerde bir milyar Güneş’e, hatta bazılarında da 10 milyar Güneş’e eşdeğer kara delikler olduğu düşünülüyor. (Bu delikler hayata bu kadar büyük olarak başlamamış, hepimiz gibi, onlar da yedikleri her bir öğünle giderek ağırlaşmış.)

Kara delikler, sadece bir nesil içinde, fizikçiler arasında neredeyse alay konusu bir görüş olmaktan çıktı ve geniş bir kitle tarafından kabul gören bir olguya dönüştü; kara delikler gayet yaygındı. Üstelik de evrende büyük olasılıkla trilyonlarcası vardı...

Uğur Yücel’in filmi çalıntı mı?

By : Murat PINAR
Beren Saat ve Uğur Yücel’in oynadığı Benim Dünyam filminin Hint filmi Black’ten çalıntı olduğu söyleniyor.


Black filminin Hintli yönetmeni, “Olmaz böyle şey, filmimi çalmışlar, hırsızlık bu” diye ortalığı yıkıyor.
Reklam filmlerinde, kliplerde, dizilerde, filmlerde, hatta kitap kapaklarında bile çalıntıya çok alışık olduğumuz için, bu tür haberler karşısında haklı olarak “bizimkiler mutlaka yapmıştır bir numara” diye düşünüyoruz...
Resmi olarak hakları alınan bir film bile bu algının kurbanı olabiliyor.
Benim Dünyam filminin Hint filmi Black’in yeniden çevrimi olduğu başından beri söylendi.Ne yapımcı, ne yönetmen, ne Uğur Yücel ne de Beren Saat bunu sakladı.
Sağır sultan duydu bu filmin ‘remake’ olduğunu...
Ne demek remake?Bir filmin yeniden çevrilmesi demek.
Sahneler, diyaloglar, aksesuvarlar, hatta kamera açıları bile birebir aynıdır ‘remake’ filmlerde.
Mesela son olarak 2003 Kore filmi Old Boy’un ‘remake’ini yaptı Hollywood...
Kasım ayında gösterime girecek filmin yönetmeni de Spike Lee...
Fragmanı açın izleyin, orijinal Old Boy’un birebir aynısı.
Şimdi Amerika’da birileri kalkıp da “Old Boy’u çalmışlar” diye yaygara yapsa millet ağzını bırakıp poposuyla güler.Uğur Yücel ve Beren Saat’in oynadığı Benim Dünyam da böyle, Black’in birebir aynısı.
Ortada bir çalıntı ya da hırsızlık yok, Hint filminin yapımcısına başvurulup ‘remake’ hakları alınmış filmin.
Bunu da saklamadılar, başından beri söylüyorlar.
Peki Black’in yönetmeni niye yangın yapıyor o zaman?
Muhtemelen yönetmenin sözcüsünün ya bu olaydan haberi yok ya da bu çıkan haberler palavra...
Türk sinemacılar filmin ‘remake’ olduğunu saklamamayı öğrendiler artık.
Çünkü remake film yapmak ne ayıp ne de hırsızlık...


Mutlu Bir Evlilikte Dikkat Edilmesi Gereken 7 Öneri

By : Murat PINAR
Mutlu Bir Evlilikte Dikkat Edilmesi Gereken 7 Öneri Mutlu bir ilişki ve evliliğiniz olmasını istiyorsanız dikkat! Eşinize karşı sergilediğiniz ve hemen terk etmeniz gereken 7 davranış biçimi.


1.) Ailesini eleştirmek Eşinizin ailesi hakkında belki iyi belki biraz kötü hisleriniz olabilir. Ama siz siz olun, eşinize karşı ailesi hakkında eleştiri yapmaktan kaçının.Hiç kimse, arasında kan bağı olan yakınları hakkında sert sözler duymaktan hoşlanmaz. Dolayısıyla konu bir şekilde onun ailesine geliyorsa, dilinizi tutmanızda yarar var. 

 2.) Ajanlık yapmak Eşinizin nerede olduğunu, ne düşündüğünü ve diğer önemsiz ayrıntıları, Facebook’undan ya da Twitter’ından sürekli takip ederek, kendiniz için iyi bir şey yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Belki bu sayede onun, ilişkinizi ilgilendiren farklı alışkanlıklarından haberdar olabilirsiniz. Ama bu, ilişkinize yarar getirmekten daha çok zarar verebilir.

3.) Toplum içinde kavga etmek Çiftlerin ara sıra tartışmaları doğal bir şeydir. Ancak, bu tartışmanın kavgaya dönüşmesi, sık aralıklarla tekrarlanması ve özellikle başkalarının da olduğu ortamlarda herkesin ilgisini çekebilecek kadar kontrolden çıkması, sizin açınızdan utanç verici olduğu kadar ilişkiyi zedeleyici bir probleme de dönüşebilir. 

 4.) Kendinizi bırakmak Kendinize bakmayı bırakmak, kilonuza ve görünümünüze dikkat etmemek, sadece sizin sağlığınıza zarar vermekle kalmaz, ilişkinizde de karşı tarafa kötü bir mesaj verir. Kendinize bakmayı bıraktığınızda, eşiniz, ona bakmaktan da vazgeçtiğinizi, ilişkinizi önemsemediğinizi düşünecektir. 

 5.) Onu değiştirmeye çalışmak Çoğu kadının düştüğü bir hata bu! Kadınlar sürekli birlikte yaşadıkları erkeği geliştirmek için çabalarlar. Her ne kadar bu, ilişkiyi zora soksa, yeni problemler yaratsa da… Sürekli onu eleştirmek, yanlışlarını göstermek, bazı alışkanlıklarını değiştirmesi için uyarmak, kalp kırıcı olabilir. Bu da erkek açısından ilişkiyi tatsız hale getirir. 

 6.) Problemleri kafanıza takmak Herkes mükemmel bir ilişkiye sahip olduğunu düşünmek ister. İşte bu uğurda didinmek, sürekli ilişkinize ait problemlere kafa yormak, sizi üzer. Ama bu sorunları dile getirmeden, sürekli kendi içinizde onlarla boğuşursanız, kendinizi olduğu kadar eşinizi de incitebilirsiniz. İyi iletişim, mutlu olmanın ve uzun süreli bir ilişkinin köşe taşıdır. 

 7.) Yalan söylemek Birlikte güzel bir gelecek hayali kuruyorsanız, eşinize yalan söylemenin hiçbir gerekçesi olmamalı. Yani ‘beyaz yalanlar’ deyip işin içinden sıyrılmaya kalkmayın!

Göz tembelliğini egzersizle önleyin!

By : Murat PINAR

Bilgisayar ve televizyon karşısında uzun süre kalmak, göz kuruluğu ve göz tembelliğine sebep oluyor.

Uzmanlar, doğru beslenme, bitkisel çözümler ve göz egzersizleriyle bunun önüne geçileceğini belirtiyor.


Bilgisayar veya televizyon karşısında uzun süre kalmak, bir noktaya odaklanarak uzun süre bakmak, yanlış ve yetersiz aydınlatma gibi sebepler, göz kaslarının tembelleşmesine neden olabiliyor. Avrupagöz Grup Küçükçekmece Göz Merkezi Başhekimi Opr. Dr. Hasan Oğuzhan, göz sağlığı için göz egzersizine vakit ayırmayı tavsiye ediyor. Göz tembelliğinin göz tansiyonu (glokom) ve göz kuruluğu gibi hastalıklara neden olduğunu söyleyen Oğuzhan, “Göz egzersizleri yorgun kasları sakinleştirir ve suyun dolaşımını artırır. Bol su tüketimi, gözlerinizi daha sağlıklı ve canlı kılarken düzenli uyku da sağlıklı gözler için önemli. Tüm bunlarla birlikte göz ve göz çevreniz, göz egzersizlerinin düzenli uygulanmasıyla daha sağlıklı ve güçlü bir hale gelecektir.” diyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA PATATES İYİ GELİYOR

Patates içeriğinde bulunan C ve B vitaminleri, kalsiyum ve potasyumun göz altı morluklarına iyi geldiğini söyleyen Oğuzhan, “Salatalık içeriğinde bulunan A, C, B1 ve B2 vitaminleri de göz şişliklerini gideriyor. Çay ise içeriğinde bulunan tanen maddesiyle kan damarlarını daraltarak göz altında oluşan morluklara ve gözde oluşan yorgunluğa iyi gelir.” tavsiyesinde bulunuyor. Göz kuruluğuna iyi gelen besinlerin başında lahana, karnabaharın geldiğini aktaran Hasan Oğuzhan, kahve içeriğindeki kafeinin de göz kuruluğuna iyi geldiğini kaydediyor. Başhekim Oğuzhan, şu tavsiyelerde bulunuyor: “Göz çevresinde oluşan morluklar ve şişlikler için ödem atıcı özelliği bulunan maydanoz ve kiraz sapının iyi geldiği bilinmektedir. Rezenede bulunan B ve C vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve magnezyum da göz kuruluğuna iyi geliyor. Tüm bunların dışında herkes tarafından bilinen ve sıkça kullanılan papatyanın ise sakinleştirici özelliği ve içeriğinde bulunan antioksidan maddelerle yorgun gözleri dinlendirebilirsiniz. Gözlerimizi, makyaj artıklarından ve dış etkenlerden temizlemek için bebek şampuanının haftada 1-2 defa kulak temizleme çubuğuyla kirpik diplerine uygulanması ve daha sonra bol su ile yıkanması çapaklanmanın önüne geçer. Buna rağmen geçmeyen batma şikâyetleri varsa gözyaşı destek tedavisi yapılmalıdır. Yazın güneş gözlüğü de gözleri koruyarak çapaklanmayı önleyecektir. Ancak bu bitkisel çözümlerin doktor önerileri ışığında uygulanması hepsinden önemli.”

Bilgisayar veya televizyon karşısında uzun süre kalmak, bir noktaya odaklanarak uzun süre bakmak, yanlış ve yetersiz aydınlatma gibi sebepler, göz kaslarının tembelleşmesine neden olabiliyor. Avrupagöz Grup Küçükçekmece Göz Merkezi Başhekimi Opr. Dr. Hasan Oğuzhan, göz sağlığı için göz egzersizine vakit ayırmayı tavsiye ediyor. Göz tembelliğinin göz tansiyonu (glokom) ve göz kuruluğu gibi hastalıklara neden olduğunu söyleyen Oğuzhan, “Göz egzersizleri yorgun kasları sakinleştirir ve suyun dolaşımını artırır. Bol su tüketimi, gözlerinizi daha sağlıklı ve canlı kılarken düzenli uyku da sağlıklı gözler için önemli. Tüm bunlarla birlikte göz ve göz çevreniz, göz egzersizlerinin düzenli uygulanmasıyla daha sağlıklı ve güçlü bir hale gelecektir.” diyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA PATATES İYİ GELİYOR

Patates içeriğinde bulunan C ve B vitaminleri, kalsiyum ve potasyumun göz altı morluklarına iyi geldiğini söyleyen Oğuzhan, “Salatalık içeriğinde bulunan A, C, B1 ve B2 vitaminleri de göz şişliklerini gideriyor. Çay ise içeriğinde bulunan tanen maddesiyle kan damarlarını daraltarak göz altında oluşan morluklara ve gözde oluşan yorgunluğa iyi gelir.” tavsiyesinde bulunuyor. Göz kuruluğuna iyi gelen besinlerin başında lahana, karnabaharın geldiğini aktaran Hasan Oğuzhan, kahve içeriğindeki kafeinin de göz kuruluğuna iyi geldiğini kaydediyor. Başhekim Oğuzhan, şu tavsiyelerde bulunuyor: “Göz çevresinde oluşan morluklar ve şişlikler için ödem atıcı özelliği bulunan maydanoz ve kiraz sapının iyi geldiği bilinmektedir. Rezenede bulunan B ve C vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve magnezyum da göz kuruluğuna iyi geliyor. Tüm bunların dışında herkes tarafından bilinen ve sıkça kullanılan papatyanın ise sakinleştirici özelliği ve içeriğinde bulunan antioksidan maddelerle yorgun gözleri dinlendirebilirsiniz. Gözlerimizi, makyaj artıklarından ve dış etkenlerden temizlemek için bebek şampuanının haftada 1-2 defa kulak temizleme çubuğuyla kirpik diplerine uygulanması ve daha sonra bol su ile yıkanması çapaklanmanın önüne geçer. Buna rağmen geçmeyen batma şikâyetleri varsa gözyaşı destek tedavisi yapılmalıdır. Yazın güneş gözlüğü de gözleri koruyarak çapaklanmayı önleyecektir. Ancak bu bitkisel çözümlerin doktor önerileri ışığında uygulanması hepsinden önemli.”

Göz kasları için egzersizler:

Oturarak, ayakta veya yatarak da uygulanabilecek bu hareketleri başlangıçta 5 kez, daha sonra 10 kez uygulayın.

Başınız dik, karşıya bakın ve başınızı hiç kıpırdamadan gözlerinizi aşağıdaki sıra ile hareket ettirin:

Tavana bakın–yere bakın,

Sola bakın–sağa bakın,

Sol üst köşeye bakın–sağ alt köşeye bakın,

Sağ üst köşeye bakın–sol alt köşeye bakın,

Yukarı-sola-aşağı-sağa-yukarı bakarak çember çizin,

Şimdi de aynı çemberi ters yönde çizin: Yukarı-sağa-aşağı-sola-yukarı bakın.

'Mangalda tuvaletten daha çok bakteri var'

By : Murat PINAR
Son yapılan bir araştırmaya göre mangal üzerinde oluşan bakterilerin tuvalet klozetindekinden daha fazla olduğu ortaya çıktı.
 İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada mangal üzerinde oluşan bakteri oranının tuvalet klozeti üzerinde üreyen bakterilere göre 2 kat daha fazla olduğu bildirildi. Hijyen uzmanı Doktor Lisa Ackerley, açık havada yapılan bir mangalın her 100 santimetresinde 1.7 milyon bakteri olduğunu açıkladı. Bu sayı tuvalet klozetiyle karşılaştırıldığında mangalda yüzde 124 daha fazla bakteri oluştuğu ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre, temiz mangalların da üzerinde üreyen bakteriler, koli basili (e coli), salmonella ve listeriyaya dönüşerek ciddi sağlık sorunları yaratıyor. Bu bakterilerin üzerinde pişirilen yemeklere geçmesi halinde şiddetli kusma ve ishale neden oluyor. Mangal üzerinde oluşan bakteriler, çevresindeki alanın hijyenik olmaması, ızgarada kalan yemek artıkları ya da kuşlar dahil olmak üzere hayvanların dışkısından kaynaklanıyor. Ackerley, İngiltere'de mangal yapanların sadece yüzde 36'sının sık sık mangalını temizlediğine dikkat çekti. Ackerley, koli basili ve salmonella bakterilerinin çocuk ve yaşlılar için çok tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, mangal çevresinin dezenfekte edilmesinin ve sık sık el yıkayarak hijyen sağlanabileceğini belirtti.

Etkili konuşmanın 10 yolu

By : Murat PINAR
1. Büyük Hayaller Kurun. Hayatınızdaki en iyi konuşmayı yapmaya çalışın. İzleyicilerin hatırlayacakları bir şey yapın. Dünyayı değiştirecek bir fikir paylaşın.2. Gerçek benliğinizi ortaya koyun. Hayallerinizi paylaşın, rüyalarınız ve aynı zamanda korkularınızı. Başarılar kadar başarısızlıklardan da bahsedin.3. Karmaşık olanı yalınlaştırın. Zekanızla şaşırtmaya çalışmayın. Soyut kavramlarla konuşmayın. Açıklayın. Örnekler verin. Öyküler anlatın. Spesifik olun.4. İnsanların duygularıyla iletişim kurun. Onları güldürün! Ağlatın!5. Egonuzu şişirmeyin. Böbürlenmeyin. İnsanları kaçırmanın en garantili yoludur.6. Sahnede satış yapmayın. Şirketinizden veya organizasyonunuzdan söz etmeyin. Ürün veya hizmetlerinizi pazarlamayı veya maddi destek istemeyin.7.Diğer konuşmacılar hakkında yorum yapmakta, eleştirmekte veya övmekte özgürsünüz. Farklı görüşler enerji verir. Heyecanlı bir destek etkilidir.8.Mümkünse, konuşmanızı notlarınızdan okumayın. Notlarınız olması sorun değil. Eğer dağılmak ve okumak arasında bir tercih yapmanız gerekiyorsa, okuyun.9.Konuşmanızı zamanında bitirin. Bunun aksi, sizden sonra gelenlerin zamanından çalmak olacaktır.10.Prova yapın. Zamanlama, açıklık ve etki için güvendiğiniz bir arkadaşınızın önünde prova yapın.

Piri Reis ve İlk Dünya Haritası

By : Murat PINAR

İnsanoğlu her ne kadar uzay keşfine çıksa da, henüz dünyada izah edemediği, keşfedemediği o kadar çok şey var ki. Bırakın dünyayı, insanoğlu henüz bedenindeki sırları bile tam olarak izah edebilmiş değil.


Bilim adamlarının açıklayamadığı birçok gerçek var. Yaratılış, ölüm, rüya, cin, nazar gibi konuların yanında bundan binlerce yıl öncesine ait bazı nesnelerin üzerindeki esrar perdesi bile hala kaldırılabilmiş değil.Bunlardan biri de Ünlü Türk denizcisi Piri Reis’in haritasıdır.


Bu harita için; "geleceği gören harita" tanımını yapabiliriz. Ünlü Türk denizci Piri Reis'in 1513'te çizdiği harita, Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nun bugünkü halini gerçeğe yakın bir şekilde göstermektedir.
Bu harita, ortaya çıkarıldığı 1929 yılından günümüze bilim dünyasının ilgisini çekmektedir. Öyle ki; haritada Güney Kutbu'na yer verilmişti. Hâlbuki buranın keşfi, haritanın çizilmesinden 3 asır sonra gerçekleşmişti. Dahası, bu harita, kıtanın buz altında kalmış sahil kesimlerini de gösteriyordu. Haritanın çizilmesinden tam 6 bin yıl önce eridiği tespit edilen bu buzulların varlığını Piri Reis nerden biliyordu? Bilimsel gerçeklere göre Reis’in bu haritayı çizmesi mümkün görünmüyordu. Piri Peki nasıl olmuştu da çizebilmişti? Bu konuda birçok teori ortaya atıldı. Hatta Piri Reis’in cinlerden yardım aldığını iddia edenler bile oldu. Sırrı ne idi acaba? Piri Reis nasıl bir gizli ilme sahipti?


Önce Piri Reis’le ilgili kayda geçen bilgileri gözden geçirelim.
Tarihi kaynaklara göre Piri Reis, 1465’te doğdu. Kimine göre doğum yeriKaraman, kimine göre Gelibolu’dur. Bu konuda kesin bir bilgi yok. Ancak kesin olan bir şey var ki Piri Reis’in aile kökeni Karaman’a dayanmaktadır. Türk denizcilik tarihinin ilk ustalarından Karamanlı Kemal Reis'in yeğenidir. Piri Reis önce bu meşhur amcası sayesinde tanınır. Ancak daha sonra Amerika'yı gösteren dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriyeadlı denizcilik kitabıyla şöhreti amcasını geçer ve dünyaca tanınmış bir haritacı ve denizci olur.
En ünlü Osmanlı denizcisi ve kaptanı olarak tarihe geçen Piri Reis’in gerçek ismi Muhiddin’dir.
Piri Reis’in Karaman’dan dünya denizlerine uzanan hikayesi Fatih Sultan Mehmet zamanında başlar. Bu dönemde Karamanoğulları Beyliği Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılır. Beyliğin ileri gelenleri Fatih Sultan Mehmet'in emriyle İstanbul'a göç ettirilir. Aile İstanbul’dan Gelibolu'ya geçerek oraya yerleşir.

Karaman derelerinde başlayan yolculuk artık Akdeniz’de devam etmektedir. Piri Reis amcası Kemal Reis’in sayesinde gemi ve denizle tanışır. Ondan denizciliği öğrenir. 1481’de amcası ile Akdeniz'de korsanlık yapmaya başlar. 1491’den sonra Sicilya, Sardunya, Korsika adalarına ve Güney Fransa kıyılarına yapılan akınlarda başı çekerler.
1486 tarihinde Endülüs Emevi Devleti’nin son toprakları da Avrupalılar tarafından ele geçirildiğinde İspanya Müslümanları Osmanlı Devleti'nden yardım isterler. Osmanlı Devleti onları gemilerle Granadalı Müslümanları İspanya'dan Kuzey Afrika'ya taşımakla görevlendirir. 1487 - 1493 yılları arasında Avrupa’nın baskısından kaçan Müslümanları gemilerle Kuzey Afrika’ya taşırlar.
Piri Reis, Akdeniz'de yaptığı bu seyirler sırasında gördüğü yerleri ve başından geçenleri, sürekli not alır. Bu notlarını Kitab-ı Bahriye adı altında toplar. Bu notlar dünya denizciliğinin ilk kılavuz kitabı olma özelliğini taşıyan bir kitap haline dönüşür.

Piri Reis 1511’de çok sevdiği amcasını kaybeder. Denize küser. Uzun bir süre açık denizlere açılmaz ve Gelibolu'ya yerleşerek burada, 1513 tarihliilk meşhur dünya haritasını çizer.
Piri Reis, Yavuz Sultan Selim’in işareti üzre, 1517'deki Mısır seferi ile tekrar denizlere döner. Çizdiği haritayı da sefer sonrası Yavuz Sultan Selim'e sunar.
Rivayetlere göre, Sultan kendisine hediye edilen bu dünya haritasına bakmış ve 'Dünya ne kadar küçük...' demiştir.
Yine tarihçilere göre Sultan bu haritayı doğu ve batı diye ikiye bölmüş. Vezirlerine bu parçaları göstererek 'Biz bu küçük dünyanın doğu tarafını elimizde tutacağız.' demiştir... Bu haritanın doğu parçası henüz bulunabilmiş değil. Kimi tarihçilere göre Sultan, Hint Okyanusu'nun ve Baharat yolunun kontrolünü ele geçirmek için tasarladığı seferde kullanılmak üzere bu parçayı saklamıştır.
Piri Reis Haritası, Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biri olarak dünyaca ilgi görmüştür. Erich von Daniken bile “Tanrıların Arabaları" adlı kitabında, Piri Reis’in haritasını, görüşlerine kaynak olarak gösterir.Batılı düşünür Charles Hapgood, Piri Reis'in kullandığı haritanın, dünyanın on bin yıl önceki bir dönemine göre çizildiğini öne sürmüştür. Antarktika olarak yorumladığı kara parçasının haritada buzlu görünmemesini ve Sahra çölünde de göllerin görünmesini, binlerce yıl önceki iklim değişikliği ile izah eder.

Mısır seferi sonrası Gelibolu'ya dönen Piri Reis, yazdığı denizcilik notlarını, 1521'de, Kitab-ı Bahriye isimli meşhur kitabında bir araya getirir.
Kitab-ı Bahriye, Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı bir deniz kılavuzudur. Kitap, denizcilere Akdeniz hakkında tafsilatlı bilgi verir. Kıyılar, adalar, geçitler, boğazlar, körfezler, fırtına ve korunma yolları, sığınılacak limanlar, kesin rotalar ve daha bir çok konuda denizcilere rehber olur. Bu eser; Anadolu sahillerinin özelliklerine, asırlar öncesinden adım adım ışık tutan değerli bir coğrafya kitabı olarak bugün dahi geçerliliğini korumaktadır.
Kitabın suretleri İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda mevcut olduğu gibi, kopyaları Paris ve Londra gibi çeşitli Avrupa kenti kütüphanelerinde sergilenmektedir.
Mısır seferi sonrası yıldızı daha da parlayan Piri Reis, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki ikinci Mısır seferinde ise büyük bir talihsizlik ile karşı karşıya kalır. 1552'de çıktığı ikinci Mısır seferinin sonunda hapsedilir. Komutasındaki donanmayı emir ve izin dışı, Basra'da bırakıp, ganimet yüklü üç gemi ile Mısır'a dönmekle suçlanır. Halbuki askerlerinin istirahatı, donanmanın bakım ve tamiri gerektiği için böyle bir karar almıştır. Ne hazindir ki; politik hırs ve çatışmalara kurban gider.
1554'te, Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa tarafından, hizmette kusur ettiği gerekçesiyle Kahire'de idam edilir. İdam sehpasında, ömrünün çoğunu geçirdiği denize doğru son kez bakar. O sırada yaşı 80’dir.
Geride dünya harikası sayılabilecek iki dünya haritası ve çağdaş denizciliğin ilk önemli yapıtlarından olan Kitab-ı Bahriye isimli değerli eserini bırakır.

Bilim çevrelerince hayret uyandıran eserlerinin sırrı şudur: Piri Reis iyi bir gözlemci ve araştırmacıdır. Gezip gördüklerini not almış, tutsak ettiği İspanyol ve Portekizli denizcilerin bilgilerine başvurmuş, ele geçirdiği tarihi harita ve broşürleri kayda geçmiştir. Bunların arasında Büyük İskender zamanına ait olduğu düşünülen haritalar, Ceneviz kaynaklı haritalar ve Kristof Kolomb’un haritaları da vardır. Kitabı ve haritaları bu birikim gözlemlerinin sonucunda ortaya çıkmıştır.
Bu eserler aynı zamanda titiz bir denizcilik istihbarat çalışmasınınürünüdür.


Tag : ,

Ekmeğimizle böyle oynuyorlar!

By : Murat PINAR
Sofralarımızdan eksik etmediğimiz ana besinler, gıda teröristleri tarafından sağlığımızın en büyük düşmanı haline getiriliyor. ekmekte-sistein Samanyolu Haber Televizyonu’nda Mahir Etyemez’in konuğu olan Gıda ve İhtiyaç Maddelerini Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, yediğimiz besinlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu Un, süt, yoğurt, peynir, ayran, toz şeker, çay, hazır çorbalar ve daha niceleri sağlığımızı tehdit ediyor. Fayda sağlasın diye hem kendimiz yiyip, hem de çocuklarımıza yedirdiğimiz bu besinler, gıda teröristelerinin eklediği zararlı katkı maddeleri sebebiyle, insanı kanser hastalığının pençesine kadar düşürebiliyor. Özellikle hammaddesi insan saçı ve domuz kılı olan “Sistein” adlı katkı maddesinin, hamurun daha rahat işlenmesini sağladığı için başta ekmek olmak üzere birçok unlu gıda da kullanıldığını belirten Büyüközer, Özellikle Çin tarafından üretilip diğer ülkelere ihraç edilen bu maddenin, ülkemizde de birçok gıda maddesinde ilave katkı maddesi olarak kullanıldığına dikkat çekti.


Beynimizdeki Asimetri

By : Murat PINAR

Sağ beyin vücudun sol tarafından, sol beyin de vücudun sağ tarafından gelen dokunma, basınç, ağrı ve benzeri duyuları algılamakla vazifelendirilmiştir. Ayrıca, sağ beyin sol taraftaki kasların, sol beyin ise, sağdaki kasların çalıştırılmasının koordinasyonunda iş görür. Peki, bizler bunun ne kadar farkındayız? Bu çapraz vazife taksiminin bozulması, hangi rahatsızlıklara yol açabilir? 
Meselâ, el becerisi (yazı yazma, yemek yeme gibi) denen ince ve hassas hareketler için toplumun % 95’inde sağ el (sol beyin) kullanılır. Çünkü yaratılıştan asimetrik bir tercihlilik söz konusudur.


Bu tip insanlara, sol beyinde kanama, tümör gibi zedeleyici bir durum oluşursa, el tercihlerini değiştirme imkânı bahşedilmiştir; dolayısıyla, bu insanlar egzersizle sol ellerini kullanır hâle gelebilirler. Bunun tersi de söz konusudur. 
Bir başka çarpıcı örnek de konuşmadır. İnsanların büyük kısmında işitmeye dayalı konuşma alanı (Wernike) ve motor konuşma alanı (Broka) sol beyinde; az bir kısmında ise, sağ beyinde bulunur. Wernike; dokunma, duyma, görme gibi duyu sinyallerini alma, onlardan yorum oluşturma ve ne konuşulacağına karar verme ile ilgili fonksiyonların beyindeki bölgesine karşılık gelir.


Broka ise, Wernike’den gelen bilgilerin alınıp konuşma emirlerinin ses tellerine ve diğer konuşma kaslarına gönderildiği bölgedir. Neticede, insanların büyük bir kısmı konuşmalarını sol beyin üzerinden gerçekleştirmektedir.


Konuşma alanlarının sol beyinde olmasıyla sol beyin baskınlığı arasında bir münasebet olmakla birlikte, bu her zaman geçerli değildir. Bazı insanlarda sol beyin (sağ el) baskın olmakla birlikte, aynı kişilerde konuşma merkezleri sağ beyinde de olabilir. 
Matematik ve bilhassa geometri kabiliyetinin açığa çıkmasında vazifeli zihnî fonksiyonlar umumiyetle sağ beyne yerleştirilmiştir. Meselâ hayal gücüyle alâkalı faaliyetlerde, resimde, mimarîde ve hattâ sportif kabiliyetlerin icrasında sağ beyin daha ağırlıklı iş görür. Sol beyin ise hitabet, yazarlık, şairlik ve güzel konuşma gibi kabiliyetlerde hâkim rol oynar.


Bu yüzden, umumiyetle, sol beyni baskın -sağlak- olanlar güzel konuşma, hitabet, yazı ve şiir gibi konularda; solak olanlar ise geometride, matematikte, resimde ve sportif faaliyetlerde daha başarılıdırlar. Erkeklerde solaklık nispetinin kadınlardan daha fazla olmasının erkeklik hormonu (testosteron) ile bağlantılı olduğunu gösteren araştırmalar vardır.
Hakikatte insan beyni bir sistem mantığıyla (bütüncül olarak) çalışsa da, yerine getirilen görevlerin beyin bölgelerine dağıtılması noktasında asimetrik tercihlilik vardır. Yukarıda anlatılan sol ve sağ beyin kullanımına dayalı el tercihinin dışında göz, kulak ve burun tercihi gibi durumlar da söz konusudur.


Meselâ, her iki gözün belli bir görme alanı vardır. Gözü bir noktaya odakladıktan sonra, o odağın etrafındaki geniş bir alan da görülebilir. En net görülen alan, gözün odaklandığı noktadır. Odak noktasından etrafa doğru gidildikçe görme netliği azalır, hattâ görme alanının dış kısımlarında cisimler renkleriyle değil sadece siyah-beyaz olarak algılanabilirler.


Burada şu soru sorulabilir: Acaba, gazete okurken hangi göz gazetedeki kelimeye odaklanmaktadır? Aslında yazıya gözlerden sadece biri odaklanmaktadır. İşte bu duruma ‘göz tercihi’ denir.


El tercihinde olduğu gibi göz tercihinde de sağlaklık hâkimdir. Ancak göz tercihinde sağlaklık nispeti daha azdır (% 70). Dolayısıyla el tercihiyle göz tercihi arasında bir paralellik vardır, ama bu % 100 değildir; az sayıda insanın el ile göz tercihleri farklıdır.
Kadınlarda sol göz tercihi nispeti daha fazladır; fakat bunun sebebi anlaşılamamıştır. 


Kulak tercihi açısından meseleye bakılırsa, sağ kulağın işitme hassasiyetinin sol kulağa göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun, anne karnında fetüsün pozisyonuna bağlı olarak, sağ kulağın annenin mesanesiyle komşuluğundan kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür.


Fetüsün sağ yüzü anne mesanesi tarafından daha fazla basınca maruz bırakıldığından, insanların sağ yüzü sol yüzüne göre daha basık olmaktadır. Dolayısıyla sağ tarafta dış kulaktan iç kulağa kadar olan mesafe daha dar olduğundan, sağ kulakta sola göre az da olsa, bir avantaj olduğu iddia edilmektedir. 
İki burundan aynı anda nefes almakla birlikte, aslında burnun birinde daha fazla hava akımı olmaktadır. İnsanlar gün içinde bazen burnun sağ tarafından bazen de sol tarafından nefes almaktadır; ancak iki burun arasındaki fark az olduğundan, bu durum fazla hissedilmez.


Buna literatürde nasal siklus denir. Sağlak insanlar daha çok sağ burunlarından, solak insanlar da daha çok sol burunlarından nefes alırlar.
Asimetrik tercihlilik ve hastalıklar
Şizofreni; duygu, düşünce ve davranışlara anormal derecede tesir eden kalıcı bir psikiyatrik hastalıktır. Şizofreni, ayrık akıl veya akıl yarıklığı mânâsına gelir (Yunanca’da şizo ayrık veya bölünmüş; frenos akıl demektir). İlk zamanlar şizofreninin baskın beynin aşırı çalışmasıyla ilgili olduğu düşünülmüştür.


Fakat daha sonraları bunun böyle olmadığı, şizofrenliğin baskınlık eksikliği veya gecikmesiyle alâkalı olduğu iddia edilmiştir. Son araştırmalarda, şizofrenlerde hem solaklık hem de sağlaklık nispetinin az olduğu, her iki elin eşit nispette kullanıldığı (ambidexterite) tespit edilmiş, bu yüzden hastalık, bir ‘beyin baskınlığı anormalliği’ (veya sadece bir beynin baskın olamaması durumu) olarak da kabul edilir olmuştur.


Yani bir mânâda, beyin hâkimiyetinin iki beyin arasında paylaşılamaması, aynı işe iki beynin karışması söz konusudur.


Özetle, bir iş için sadece bir beyin (sağ veya sol) veya sadece bir el (sağ veya sol) baskın veya görevli olursa problem olmamakta, ancak bir işi bir bakıma iki beyin de yapmaya kalkarsa, problem ortaya çıkmaktadır (bu noktada, beynin iradesinin olmadığı, insan bedeninde sadece bir sahne veya ekran görevi görmek üzere yaratıldığı, şuur, akıl ve irade gibi yüksek zihin fonksiyonlarının, Yaratıcı’nın Kendi Ruhu’ndan insana üflediği ruhta olduğu unutulmamalıdır). 
Ayrıca toplumda sağ kulak tercihi varken, şizofrenlerde bu azalmakta, hattâ sol kulak tercihi ortaya çıkmaktadır. Ancak bu durumun, hastalığın sebebi mi, yoksa neticesi mi olduğu belirsizdir. Bilindiği üzere, normalde sol beyin (sağ kulak) işitmede daha avantajlıdır ve Wernike ve Broka alanları da sol beyindedir.


Aynı iş için iki yarımkürenin devreye girmek mecburiyetinde kalması problemin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Şizofrenlerde topluma göre sol göz baskınlığı hâkimiyeti de bulunmuştur. Bu da aslında bir beyin baskınlığı anormalliği olarak düşünülmektedir. 
Şizofrenlerde çok enteresan bir durum da el-göz uyumsuzluğudur. Toplumda kişiler aynı taraf el ve gözlerini kullanmaktadırlar. Sağlaklarda sağ, solaklarda da sol göz baskınlığı mevcuttur.


Hâlbuki şizofrenlerde çapraz baskınlık topluma göre daha fazladır. Şizofrenlerde eli sağ, gözü sol veya eli sol, gözü sağ olanların nispeti epeyce yüksektir. Bu durum, şizofrenlerde iki beyin arasında görev dağılımının ve koordinasyonun bozulduğunu gösteren önemli bir delildir. 
Bazı çalışmalarda şizofrenlerde iki beyin arasındaki haberleşmede kullanılan liflerde (korpus kallosum) problem olduğu, bu yüzden iki yarımküre arasında haberleşmenin aksadığı bulunmuştur. Bundan dolayı, bir beyin yaptığı işi karşı beyne haber verememekte, onunla istişare edememekte ve iki beynin aynı iş için çalışması avantaj değil tam tersine bir dezavantaja dönüşmektedir. 
İki beynin aynı anda devreye girmesinin dezavantajının kulak hassasiyetiyle bağlantılı olduğu bulunmuştur. İki kulağa aynı anda ses verilmesi şizofrenlerde ses algılamasını bozduğu, ancak aynı sesin tek kulaktan verilmesiyle ses algılamasının iyileştiği, dolayısıyla şizofrenlerde tek kulağın iki kulaktan daha avantajlı olduğu ileri sürülmüştür.Şizofreni hastalığında bariz bir cinsiyet farklılığı da gözlenmektedir. Birincisi, kadınlar daha geç yaşlarda şizofren olmaktadırlar. İkincisi, kadınlarda özellikle negatif (kötü) şizofreni belirtileri erkeklere kıyasla çok daha az ortaya çıkar; dolayısıyla kadınlar ağır şizofren hastası olmazlar. Ağır semptomlarla seyreden hastalar umumiyetle erkektir.
Şizofrenideki beyin baskınlığı anormalliği açısından da, kadın erkek farkı ortaya çıkmaktadır. Erkek hastalarda kadınlara kıyasen, el tercihinde kayma daha yüksek, sol göz baskınlığında artma bariz ve el-göz baskınlığındaki uyumsuzluk daha fazladır. 
Çok dikkate değer bir başka durum da doğuştan kör olanların büyük ihtimalle şizofren olmamalarıdır. Bilim adamları, doğuştan körlerde beyinde sinir hücreleri arasında yeni bir organizasyon geliştirildiğini, bunun da şizofreninin ortaya çıkmasına direnç oluşturduğunu iddia etmektedir.


Muhtemelen doğuştan körlerde el-göz uyumsuzluğu olması ihtimali çok az olduğundan şizofreni de pek ortaya çıkmamaktadır. Şizofreniden başka migren, otizm gibi bazı hastalıklarda da el ve göz tercihi farklılıkları bulunmuştur. 
Hulâsa 
İyi tanıdığım bir aile şirketinin sahibi iki kardeş, mağazayı çok güzel idare etmelerine vesile hususun ‘sürekli istişare’ olduğunu söylüyordu.


Kardeşlerin şirketteki vazife dağılımları farklıydı; biri, diğerinin işine karışmıyordu. Kardeşler yaptıkları işten birbirlerini dâima haberdar ediyorlardı. Aynı işe ikisi de kalkışmadığından problem olmuyordu. Aralarında tam bir itimat olduğundan, işleri çok iyi idare ediyorlardı. Herkes onlardan takdirle bahsediyordu.


Aslında bundan daha mükemmel bir vazife taksimi ve istişare sistemi yukarıda anlatıldığı üzere, insan vücudunda mevcuttur. Ancak, bu sistem bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkmaktadır.


Bize düşen görev, vücudumuzdaki vazife taksiminden ve istişare sisteminden ilham alarak, günlük hayatımızda buna uygun hareket etmek ve ilâhî birer mevhibe olan bu yanılmaz hakikatleri derinlemesine anlamaya çalışmaktır. 

Kaynak: Sızıntı

Organlarımız toprak altında çürüyor!

By : Murat PINAR
Binlerce kişi organ bekliyor ama çok az sayıda bağış yapılıyor. Türkiye’de yılda 7 bin kişi organ beklerken ölüyor. Örneğin; 2011 yılında İstanbul’da 215 beyin ölümü gerçekleşti, bunların sadece 43’ünün organları bağışlandı. Uzmanlar, bağışlanmayıp toprak altında kalan organların, çok sayıda hayat kurtarabileceğini söylüyor.

Ülkemizde organ bağışında toplumsal bilinci arttırmak amacıyla 3-9 Kasım tarihlerinde 'Organ Bağışı Haftası' kutlanıyor. Ancak tüm çabalara rağmen rakamlar, geldiğimiz noktanın pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor. Acıbadem Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, durumumuzu bir örnekle şöyle özetliyor: “2010’da ülkemizde 17.663 kişi böbrek nakli bekliyordu, aynı yıl 1032 kişinin beyin ölümü gerçekleşti ama sadece 281 kişinin organları bağışlandı.” Sişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Hanife Yavuz’un verdiği rakam da benzer nitelikte: “2011 yılında İstanbul Organ Nakli Koordinasyon Merkezi toplam 215 beyin ölümü tespit etti. Bunlardan 43’ünün organları bağışlandı. Yani beyin ölümü gerçekleşenlerin organ bağışlanma oranı sadece yüzde 20’de kaldı.”
Prof. Dr. Alihan Gürkan, “Türkiye’de organ bağış oranı düşük ama bu sorun yalnızca ülkemize ait değil. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nakil sayıları istenilen orana ulaşamıyor” tespitinde bulundu. Nakle en çok ihtiyaç duyulan organ böbrek. 2010’da ülkemizde 2548 böbrek nakli yapılırken, bu sayı Eylül 2011’de 2016’ya düşmüş durumda. ''Türkiye'de 65 bin civarında sadece diyaliz hastası var ve yılda yaklaşık 7 bin kişi organ yetmezliğinden, yani organ beklerken ölüyor. Bu kişilerin hayatlarını kaybetmemesi için organa ihtiyaç var'' diye konuşan Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Baştuğ da özellikle kadavradan organ bağışının yetersiz olduğunu söyledi. BEDEN ÖLÜNCE ORGANLAR TOPRAK OLUYOR “Türkiye'de organların yüzde 75’i canlı donörden ve genellikle hastanın yakınlarından alınıyor, yüzde 25'i de kadavradan elde ediliyor, dünyada ise tam tersi” diyen Baştuğ, organ bağışı çağrısında bulundu. Organların insan bedeni öldükten sonra toprak olduğunu vurgulayan Baştuğ, ''Hepsinin tabii ki nakil olması mümkün değil ama 7 bin kişinin bir kısmının hayatta kalabilmesi için beyin ölümü tespit edilenlerin organlarına ihtiyaç var'' dedi.

BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERİ DÖNÜŞÜ YOK Sişli Etfal Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Hanife Yavuz’a göre, Türkiye’de organ bağışının yetersiz olmasının en önemli nedenlerinden biri vücut bütünlüğü algısı. “İnsanlar vücut bütünlüğünün bozulmasını, yani organ çıkarım ameliyatını istemiyor” diyen Yavuz, diğer nedenleri şöyle sıraladı: “İnsanlar beyin ölümü kavramını anlamakta güçlük çekiyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş olan yakınlarının yaşadığına inananlar var, bitkisel hayatla karıştırıyorlar. Beyin ölümünde vücut tıbben ölmüştür, geriye dönüş yoktur. Oysa bitkisel hayattaki kişileri tıp ölü kabul etmez. Bu kişilerin milyonda bir de olsa yaşama şansı vardır. Biz zaten bu kişilerden organ bağışı istemiyoruz.

‘AKSİNE VASİYET’, ORGAN BAĞIŞINI ENGELLİYOR Oran fazla olmasa da hala dini nedenlerden organ bağışında bulunmayanlar var. Ayrıca sağlığında organ bağışı konusundaki fikirlerini paylaşmamış olanların yakınları, ölen kişi adına karar vermekte güçlük çekiyor ve organ bağışı yapmıyor. Son zamanlarda ise 'aksine vasiyet' nedeniyle organ bağışına ‘hayır’ diyenlerin sayısında da artış görüyoruz. Bir de yanlış inanışlar, bilgiler, şehir efsaneleri, hurafeler ve basında çıkan olumsuz haberler de organ bağışını olumsuz yönde etkileyen nedenler arasında bulunuyor.”

ÖLDÜKTEN SONRA BİR BAŞKASINA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM
Organ bağışı için yapılması gerekense çok basit. Bütün sağlık kuruluşlarında ve il sağlık müdürlüklerinde organ bağış birimleri bulunuyor. Yapılacak tek şey; sadece 5 dakika ayırmak ve bu birimlerden organ bağış kartı almak.

Depremden ders çıkarmak

By : Murat PINAR
Her felaket, derin bir imtihanı getirir yanında. Sadece fertler değildir sınava tabi tutulan. Önce devletin insanı kucaklama çıtası çıkar ortaya. Sonra sivil toplum örgütlerinin duyarlılığı tartılır toplum vicdanında. Siyasetçinin boy aynasıdır böyle zor günler; kimin ne kadar laf cambazı, ne kadar gönül insanı olduğu anlaşılır böyle kara günlerde. Van depremi de öyle oldu. Yer, 7,2 büyüklüğünde sarsıldı. Kalplerdeki sarsıntının şiddetini ölçecek bir alet icat edilmedi henüz. Herkesin kendi duyarlılığı ölçüsünde Van'daki depremi hissettiğini gördük. Ve anladık ki doğusuyla batısıyla bu ülkenin en büyük zenginliği hâlâ bu ülkenin insan gerçeği. Vicdan sahibi herkes Van'daki kardeşleri için elinde avucunda ne varsa seferber oldu. Her yaştan, her kesimden insan, depremzedelere ulaşabilmek için muazzam bir gayret gösterdi. İktidarıyla muhalefetiyle herkes Van'a akın etti. Yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri çok seri bir şekilde deprem bölgesine ulaştı. Ve açıkça görüldü ki kalpleri aynı ritimle atan bir ülkeyi bölmek, parçalamak mümkün değil. Büyük fotoğrafa yakışmayan tablolar da yaşanmadı değil. BDP yine sınıfta kaldı mesela. BDP'li belediyeler de sınıfta kaldı şüphesiz. Başbakan Erdoğan'ın, "Polise taş atanlar şimdi ortada yok!" diyerek, Türkiye'nin en uzak şehirlerindeki belediyeler bile yardıma koşarken en yakın illerdeki BDP belediyelerinin aciz kalmasını hatırlatması, boşuna değil. Gerçekten de aciz kaldılar. İnsana hizmeti göz ardı ettikleri ve farklı konulara odaklandıkları için bu kadar beceriksiz çıkmaları normal. Başbakan da buna dikkat çekerek şöyle söylemiş: "Polis taşlamak, asker taşlamak, molotof atmak, sağı solu yıkmak için anında organize olanlar, bakıyorsunuz afet anında, şu anda, ortalıkta yok." Maalesef manzara aynen budur. Doğru zamanda doğru işi yapmak önemli. Mesela bazı bakanlar ve vekiller 'Bir maaşım Van için' dedi, sadece depremzedelerin değil; depremin acısını yüreğinde hisseden herkesin kalbine taht kurdu. Bazıları ise bu fedakârlığın sembolik değerini sanki algılayamadı. Yardımlaşmanın ihtişamını tastamam anlatmaya kelimeler yetmiyor; lakin yardım dağıtımı sırasında bazı sıkıntılar yaşandığı da ortada. Devletin bu tür felaket senaryolarına daha çok hazırlıklı olması şart. Ulusalcılık bir virüs gibi; olaylara hep semboller üzerinden bakıyor ve genel yargılarda bulunarak sağlıksız yorumlar yapıyor. İnsanî olanı da İslamî olanı da görmezden geliyor. Ülke, bayrak, asker, devlet gibi kavramların arkasına sığınılarak yapılan sathi değerlendirmeler deprem sırasında da yüzünü gösterdi. Deprem bölgesinde yaşayan insanları incitecek 'ırkçı söylemler'de bulunanlar oldu. Neyse ki bu ülkenin genel insan karakteri ırkçılığı fiilen reddediyor. Nitekim bu sefer de öyle oldu. Ağzından çıkanı kulağı duymayan insanlara verilen tepki tarihî şuur altımızın birikimiydi. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi depremde gösterdiği civanmertlikten dolayı kutlamak lazım. "Depremi teröre bağlamak soysuzluktur!" sözü daha şimdiden tarihe mal olmuştur. Bir avuç 'ulusalcı'nın TV ve internet üzerinden yürüttüğü ırkçı yaklaşıma en sert ve anlamlı tepki Bahçeli'den geldi. Ülkü Ocakları'nın depremzedeler için yardım toplaması da ayakta alkışlanacak bir davranıştı. MHP ve kitlesi deprem yaklaşımıyla kendini ulusalcı-ırkçı çizgiden ayrıştırdı; özlenen milliyetçi-muhafazakâr günlerini hatırlattı. Sadece parti tabanı değil; Türkiye özlemişti bu birleştirici atmosferi... Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bu en temel duamız. Ancak kavli dua yetmez fiili dua da gerekir. Yani herkesin (en başta da devletin) hazırlıklı olmasından, tedbirli davranmasından, yanlışlardan ders çıkarmasından başka çare yok. Felaket içinde felaket Dünyanın dört bir yanında üzücü hadiseler yaşanır ve medya bunu halkla paylaşmak zorundadır. Savaşlar, kazalar, ölümler, terör saldırıları, afetler... Bazılarının sandığı gibi bu tür haberlerin görüntüleri insanlarla rastgele paylaşılmaz. Öyle uluorta görüntü neşredenlerin yayıncılık sorumluluğundan bahsetmeleri de inandırıcı değildir. Daha açık söylemem gerekirse; bir deprem felaketinin haberleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken çok önemli ayrıntılar bulunmakta. Türk medyası terör eylemleri ve felaketler konusunda düne göre daha dikkatli ve duyarlı; ancak hâlâ sorumlu yayıncılığın emekleme aşamasını geçebilmiş değil. Mesela bizim televizyonlarımızın haber sunumu hâlâ çığlıklar üzerine kurulu. Ne kadar çok feryat yükselirse o kadar çok seyrediliriz gibi bir şeye inanmışlar sanki. Ekranlara sık sık gelen manzaralara bakar mısınız: Birbirine sarılarak ağlayanlar, kan revan içinde sedyede yatanlar, enkazın altından kanlar içinde çıkarılan insanlar... Onca ürpertici görüntü yetmezmiş gibi bazı televizyonlar, görüntülerin altına efektler yerleştiriyor. Ambulans sirenleri, koşuşturmayı çağrıştıran ayak sesleri, nerede ne zaman kaydedildiği anlaşılmayan çığlıklar, ağlamalar, haykırmalar. İzleyicinin duygularını sömürmeye, tansiyonu sürekli yukarıda tutmaya, insanların yüreklerini ağzına getirmeye hiç mi hiç gerek yok. Daha kısa bir süre önce Japonya'da tsunami felaketi yaşandı, on binlerce insan hayatını kaybetti, evsiz yurtsuz kaldı. Bu haberin BBC'de ya da Euronews'te veriliş şekline bir bakın Allah aşkına. Bizdeki korkunç kurgudan eser yok. Bizdeki yayınlar insan ruhunda derin izler bırakacak bir abartıyla yapılıyor. Hem felakete maruz kalan insanların hakları ihlal ediliyor hem de seyircinin psikolojisi altüst ediliyor. Evet; Türk televizyonları düne göre daha duyarlı daha dikkatli; ancak büyük bir kısım itibarıyla uluslararası standartlardan hâlâ çok uzak. Hal böyle olunca felaket içinde felaket yaşıyoruz maalesef...

Daha iyi bir yaşam için 50 tavsiye ;)

By : Murat PINAR
Daha iyi bir yaşam için 50 tavsiye
1- Her gün yeni bir şey ezberleyin
Şiir ve filozoflardan sözler hafızanıza iyi gelir. Şiir, özdeyiş, meşhur laflar ezberlendiğinde beynin hafıza kapasitesini artırıyor. Ayrıca kimin her zaman bir özlü söze ihtiyacı olmaz ki.
2- İhtiyacınız olmayan şeylerden kurtulun.
Koleksiyonculuk ve arşivcilik ruhu aslında sizi yoran faktörlerden biri. Bir de onları kaybederseniz stresiniz iki kat artar. Bu yüzden kaybetmekten üzülmeyeceğiniz şeyleri atın, sahip olduğunuz küçük eşyaları azaltın.
3- Sonsuz merak sahibi olun
Dünyayı balta girmemiş bir orman gibi görün. Ufak şeyleri bile büyük bir merakla inceleyin. Yeni şeyler deneyin, farklı çevreleri keşfedin. Dünya size bolca seçenek sunuyor. Bunun tadını çıkarın.
4- İnsanların isimlerini aklınızda tutun.
Çok insanla tanışmak sizin için her zaman avantaj. Ama onların isimlerini hatırlamıyorsanız bu avantajı yitirirsiniz. Yeni tanıştığınız insanların isimlerini çabuk mu unutuyorsunuz? Onlarla tanışırken size ismini söylediğinde bir daha tekrar ettirin ve sonra zihninizde kendiniz tekrar edin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız yeni tanıştığınız kişilere kafiyeli lakaplar bulun.
5- Fit olun!
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Fit vücuda sahip insanların daha sağlıklı, kendine güvenli ve başarılı olduklarını araştırmalar ortaya koyuyor.

6- Geçmişi unutun
Geçmişi değiştiremezsiniz. Aynı muz kabuğuna defalarca basmıyorsanız geri dönüp geçmişe bakmaya gerek yok. Sadece geçmişten ders çıkarın bugün daha iyisini yapın gelecekte de başarılı olun.
7- Anı şimdi yaşayın
10 dakika öncesi bile geçmiştir. Anı yüzde 100 yaşarsanız daha çok mutlu olaursunuz.
8- Daha sık gülümseyin
Yüzünüz gülümsediğinde beyniniz mutluluk hormonu olan serotonini salgılar. Kendinizi mutlu etmenin en doğal yolu gülümsemektir. Bazı insanlar güne iyi başlamak için 5 dakika aralıksız gülüyor. Unutmayın mutluluğun gülümsemeyi getirdiği gibi gülümsemek de mutluluk getirir.
9- Su için
Su içmek genel sağlık için çok faydalıdır. Gazlı içeceklerde besin değeri neredeyse sıfırdır. Bunun yerine bolca su için. Evet tadı size çok sade gelecek ama sonrasıdna suya bağımlı olduğunuzu göreceksiiz. Günde 10 bardak su sizin için idealdir.
10- Yaşamı ciddiye almayın
Küçük şeylere gülün. Göreceksiniz ki tüm haya daha kolaylaşacak. Hatalarınızdan ve başarısızlıklarınızdan espirili şeyler çıkartın. Bunlardan ders aldığınız için mutlu olun. En önemlisi hoşlandığınız şeyleri yapmaya gayret edin. Hayat katı kuralları olan bir mesai değildir.
11- Pozitif şeyler düşünün
Negatif şeyler düşünürken kendinizi bulduğunuzda hemen bu düşünceleri kafanızdan atın. Gerekirse yüzünüze bir tokat atın. Sürekli mutluluğa erişmek ve başarılı olmanın yolu pozitif düşünceden geçer.
12- Kitap okuyun
Açıklamaya ihtiyaç yok. Daha çok kitap okuyun hayat görüşünüzü genişletin.
13- Güneşe çıkın
Süpermen uzaya uçtuğunda güneş ışınlarıyla tekrar enerjisini kazanıyordu. Siz de evinizin kapısından çıkıp kendinizi güneşe bırakabilirsiniz
14- Yardımsever olun
Yardımlaşmanın zincirleme etkisine güvenin. Eğer birine yardım ederseniz o da başkasına veya size yardım eder. Yardım etmek inasn ilişkilerinizi güçlendirebilir. Yardımseverlik dünyadaki en tatmin edici duygulardan biridir. Bu yüzden karmaya inanın.
15- Endişenizi geri plana atın
İşte çalıştığınızda ya da hayattan keyif aldığınız zamanlarda endişelenmeyi bırakın. Bu odaklanmanızı sağlayıp zamanınızı iyi kullanmanızı sağlar. Endişelerinizi gün içinde geri plana attığınızda daha mutlu olacaksınız.
16- Her zaman dürüst olun
Yalanlar sorun yaratmaktan başka işe yaramazlar. Güvenilen biri olarak tanınmanın faydasını toplumda çok görürsünüz.
17- Daha az uyuyun
Uykuyu ayarlamak ne kadar süre uyuduğunuzdan daha önemli. Uyku döngünüze dikkat edin. Günde sadece 2 saat uyuyup dingin hissedeceğiniz uyku döngüleri de mevcut.
18- Hedeflerinizi ve hayallerinizi belirleyin
birçok insan amaçsızca çalışır. Kusursuz hayatınızda neler olduğunu belirleyin. Onlara ulaşmak için doğru adımı atın. İnsanlar daha iyisi için çalıştığımızda daha mutlu olan varlıklardır
19- Bakış açınızı değiştirin
Gerekirse doğru karar vermenizi sağlayacak kişisel gelişim kitaplarını okuyun.
20- Güne hemen başlayın
Uyandıktan sonra sizi mutlu edecek, iyimser hissetmenizi sağlayacak şeyler yapın.Güne pozitif bir ruh haliyle başlayın
Sizi endişeye sürükleyen şeyleri bir kağıda yazın. Sonra kağıdı yakıp yok oluşunu izleyin. Bundan sonra kafanızdan endişeyi kolayca attığınızı göreceksiniz.
22- Seyahat edin
Seyahat etmek hayatınıza değişiklike getiren en heyecan verici aktivitelerden biridir. Farklı kültürleri gözlemlemek ufkunuzu genişletir. Yaşamanıza yön verir.
23- Lastik bant metodunu uygulayın
Önerilerimize rağmen kötü düşünceleri kafanızdan atamıyor musunuz? Bileğinize lastik bir bant bağlayın ve negatif düşündüğünüzde lastiği çekip bırakın. Bu koşullanma tekniği size acı verse de negatif düşünceye yönelmenizi engelleyecek
24- Başkalarının laflarınadan etkilenmeyin
Birçok insan başkalarından kendisi hakkında kötü birşey duyduğunda üzülür. Ancak kötü biri değilseniz size söylenen yanlıştır. Hakkınızda kötü birşey duyduğunuzda onun yanlış olduğunu bilin ve ciddiye almayın.
25- Mutluluk kitapları okuyun
Mutluluğa ulaşmanızı sağlayacak yazıları takip edin
26- Affetme özelliğinizi geliştirin
Başkalarının hatalarını affetmek ilişkilerinizi güçlendirir. Hınç duymak size birşey kazandırmaz. Uzun süre kızgın kalmak sizi mutllu hissettirmez. Affetmek zihninizi tazelerken ilişkilerinizi iyileştirecek.
27- Başkalarını özel hissettiren bir kişi olun
Kibarlığınız ve sempatikliğinizle tanının. Yanınızdakileri özel hissettirecek küçük şeyler yapmaktan kaçınmayın.
28- Rüyanızı kontrol edin
Uyku kendinizi iyi hissettirir ama bir yandan da sıkıcıdır. Hatırlayabileceğiniz güzel bir rüya görmek ise sizi mutlu eder. Başka gezegenleri gezmek, uçmak rüyanızda da olsa iyi hisler uyandırır. Bilinçaltınızla iletişim kurduğunuzda kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz.
29- Hayal edin
Eğer şikayet ederseniz kendinizi daha fazla şikayet edeceğiniz bir duruma sürüklersiniz. Olmak istediğiniz kişiyi, hedeflerinize ulaştığınızı her gün hayal edin. Bunu sizi kimsenin rahatsız etmeyeceği, sessiz bir yerde yapın.
30- Her gün 30 dakika meditasyon yapın
Günlük hayatta herkes herkesle telefonlarla, internetle bağlı. Çok az insan sessizliğin tadını çıkarabiliyor. Zihninizi temizlemek ve cüvudunuzu rahatlamak için meditasyon yapın. Doğada bir yerde oturun ve nefes alıp hiçbirşey düşünmeyin. Başlangıçta zor olsa da yılmayın. Meditasyon sonrası kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
Kendi düşüncelerinizi kontrol edemezseniz nasıl mutlu olabilirsiniz? İnsan zihni bilinçli bir düşünce akışı olarak tanımlansa da çoğu insan düşüncelerini kontrol edemez. Daha önce bahsettiğimiz negatif düşünce kovma tekniklerini uygulamak düşüncenizi kontrol etmenizde yardımcı olur.
32- Duygularınızı kontrol etmeyi öğrenin
Kendinizi mutsuz eden tek insan varsa o da sizsiniz! Sözlerden ve yapılan hareketlerden etkilenmenin kararını siz veriyorsunuz. Bunu çözdüğünüzde gelecekte negatif düşünceye kapıldığınızda bu düşünceden daha kolay sıyrılacaksınız.
33- Hızlı okuma dersi alın
Kitaplar bilgi hazinesidir. Hızlı okuma ise daha fazla zamanı olmayanlar için bilgiye ulaşmanın kolay yoludur.
34- Rahat olun!
Çalışmak hayatımız için önemlidir. Evet ne kadar çalışırsak o kadar kazanıyoruz belki de. Ama oksijen olmadan mum da yanmaz. Her gün kendinize rahatlamak için zaman ayırın. Çalıştığınız için kendinizi ödüllendirin.
35- Bıraktığınız ilk izlenim üzerinde çalışın
İyi bir el sıkışma, kısa konuşmalar ilk kez buluştuğunuz biri için önemli. Bu yüzden bunları sıkı bir şekilde çalışın. Eğer “Tanıştığıma memnun oldum”dan başka bir cümleniz yoksa kötü bir izlenim bırakırsınız. Kim bilir karşınızdakiyle belki iş yapacak ya da evleneceksiniz.
36- Gözlerinizi iyi kullanın
Konuşurken karşıdaki kişiyle göz kontağı kurun. Başka yerlere bakmak kendinden emin olmadığınız anlamına gelir. Bunun yerine konuşurken karşınızdakine gözlerinizi dikin. Keskin bakışlar için aynada çalışma yapın. Yüz kaslarınızı gevşetmek için tek kaşınızı kaldırmaya çalışın.
37- Gizemli olun
Konuşma sırasında hakkınızdaki tüm detayları ortaya dökmeyin. Hakkınızda gizem olması sizi çekici kılar. Karşınızdakilere tümden yabancı da olmayın. Ama James Bond gizemi oluşturmaya çalışın.
38- Bir slogan bulun
“Hayatı dolu dolu yaşa” ya da “Carpe Diem” gibi kendinizi özetleyen bir slogan bulun. Ancak bu sloganalr gibi yaygın ve klişe olmasın. Karşınızdakini çarpan bir slogan bulun. Sloganınız ne genel olsun ne de karşınızdakinin anlayamayacağı kadar özel…
39- İyi yaptığınız birşey bulun
Mesleğinizi iyi yapmanız sizi çekici yapmaz. Hobi ya da tutku… Çok iyi yapabildiğiniz aktiviteler bulun. Sörf yapma ya da kısa film çekme… Aklınıza ne gelirse… Ama tutkuyla yaptığınız ve sizi hayran bırakacak aktivitelere yönelin.
40- Karın kaslarınızı çalıştırın
Tüm kaslar bir tarafa karın kasları en önemlisidir. Vücudunuzun merkezini simgeler. Vücut dengenizin tamamı neredeyse karın kaslarından gelir. Fiziksel sağlığınız için de göbek bağlamamanız karın kaslarınızı geliştirmeniz çok önemli
41- Zihninizi açık tutun
Klişeler insanın beynine ket vurur. Her gün aynı işe gideriz, aynı arkadaşlarla takılırız. Bu bizi güvenli hissettirse de beynimiz için olumlu etkide bulunmaz. Beyninizi çalıştıracak aktiviteleri ihmal etmeyin. Sudoku çözün, model araba alıp parçaları birleştirin. Fiziksel antremanlar gibi zihinsel antremanları da es geçmeyin.
42- Yatmadan önce ve uyandıktan sonra ilham verici şeyler okuyun
Favori kişisel gelişim kitabınızdan ilham verici pasajlar okuyun. Böylece uyku öncesi ve uyandıktan sonra çok iyi bir ruh haline kavuşursunuz.
43- Sevdiğiniz şeyi yapın
Birçok insan hayatını olabildiğince para kazanmak için harcar. Oysa hayata bir kez geliyoruz. İstekleriniz doğrultusunda çalışıp para harcamak kötü birşey değildir. İsteklerinizi takip edin. Sadece emekliliğinizde mutlu olmak yerine şimdi mutlu olun
44- Arkadaşlarınızı akıllıca seçin
Zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz arkadaşlarınız size uygun mu? Sizin değerlerinizi benimsiyorlar mı? Sizi hedeflerinize ulaştırmak için cesaretlendiriyorlar mı? Bu soruları olumlu cevaplamanız için hayat tarzınıza bakın. Hayat tarzınıza uyan arkadaşlarınızı seçin. Sizi olumlu yönde etkileyen arkadaşlara hayatınızda yer açın.
45Koprulerı yakmayın45- Köprüleri yakmayın
İlişkileriniz kötüye gidiyorsa sakın herşeyi sonlandırmayın. Örenğin işinizden ayrılacaksınız. Sakın patronunuzla tüm bağları koparacak sözler söylemeyin. Onlara ne zaman ihtiyaç duyacağınızı tahmin edemezsiniz. Ayrıca dünyada nefret edecek şey de çok. Neden ilişkide olduğunuz insanlara nefret kusasınız ki?
46- Günlük tutun
Başlangıçta bu öneri kulağınıza çok monoton gelebilir. Fakat bir kere günlük tutmaya başladığınızda hayatınızı ve düşüncelerinizi nasıl organize etmede faydalı olacağını göreceksiniz. Ertesi günü yapacaklarımız çoğumuzun kafasını gece yarısı bile meşgul ediyor. Peki neden bunları yazıp daha organize olmayalım?
47- Düşünce kontrolünü öğreten kitaplar okuyun
Kişisel gelişim kitaplarında düşünceleri kontrol edip hayat felsefemize yansıtmamıza yardım edecek bilgiler yer alıyor. Bunları araştırın ve okuyun.
48- Bilinçaltınızı kullanmayı ve bilinçaltınıza güvenmeyi öğrenin
Günün sessiz bir vaktinde aklınızdan geçen sözcükleri değil içinizden gelen sesi dinleyin. Mantığınızın sizi hata yapmaya zorlamasına izin vermeyin.
49- Karizmatik bir kişilik geliştirin
Çevresi geniş insanlar her zaman yaşamlarını eğlenceye çevirebilir. Bu insanlardan biri olmak için görünümünüze önem verin. Akıcı konuşma dersleri alın. Yaratıcı espriler öğrenin. Sosyal ortamlarda ilgi çekecek davranışları öğrenin. Herşeyden önemlisi zaten karizmatik biri olduğunuza inanın. İnanç ilk adımdır, gerçeklik inancı takip eder.
50- Aşka izin verin
Eğer hayatınızın gerçek ustası olmak istiyorsanız, her davranışınızda sevgi olmasına izin verin. Arkadaşlarınızı, ailenizi sevin. Hatta düşmanınıza da sevgi gösterin. Bu belki de en zor gerçekleştirilebilen önerimiz. Ancak bir kez bunu başardığınızda etrafınızdakiler tarafından lider biri olarak görüleceksiniz.

Copyright © Murat PINAR - Modified By - Designed by