Popular Post

Posted by : Murat PINAR 2 Mart 2009 Pazartesi

A.I.M. - ASSOCIAZIONE ITALIANA MARMOMACCHINE
- İtalyan Mermer ve Makine Üreticileri Birliği -
Haşim ACAR , İNKA Mühendislik A.Ş. - İstanbul, 29 Aralık 2008

GİRİŞ
Gündemdeki örgütlenme arayışları sebebi ile, ülkemizdeki sektörel örgütlenme ve İtalya’daki sektörel örgütlenmeyi karşılaştırmak istedim. Bu sebeple, İtalya’nın TÜMMER’i olarak adlandırabileceğimiz “A.I.M. - ASSOCIAZIONE ITALIANA MARMOMACCHINE” hakkında bir araştırma yaptım.
A.I.M. ile birlikte, İtalya’daki İhracatçı Birliği yapılanmasına da göz attım. İtalya’da mermercilerin, mermer makinacılarının ve sarf malzemecilerinin aynı ihracatçı birliği altında toplandığını gördüm. Yani, bizdeki gibi mermerciler İMMİB ve EMİB’de madenciler ile birlikteyken, makinacıların da tamamen ayrı bir yerde OAIB’te yer almalarında bana baştan beri ters gelen durumun, İtalya’da tam da düşündüğüm gibi halledilmiş olduğunu gördüm.
Çok ilginç olan bir durum da, sektörün ihracatçı birliğinin aynı isimle, Marmomacchine Export Consortium (Mermer ve Makinaları İhracatçı Birliği) adı altında, faaliyetlerini A.I.M. bünyesinde ve A.I.M. ofisleride yürütüyor olmasıydı.
İtalya’da sektörün üst birliğinin federasyon değil, “association” yani “dernek” statüsünde olduğunu fark ettim. Muhtemelen alt ürün grubu dernekleri (ocakçılar, elmas takımcılar, abrasivciler, makinacılar, fayansçılar vs), bölgesel dernekler (Carrara derneği, Verona derneği vs) 1 ihracatçı birliği, 1 enstitü ve belli kriterlere sahip firmaların hepsinin bir platformda birleşmesi hukuki olarak ancak bu şekilde mümkün olabiliyordu.
Sadece derneklerden oluşan bir federasyon yapısı düşünülmemişti. Bunun da sebebi, bizdeki gibi finansman meselesiydi. Çünkü, A.I.M.’in en büyük geliri, belli kritere sahip büyük firmalardı. Bu firmalar, A.I.M.’in yayınlarında, web sitesinde vs tanıtılmaları karşılğında, üye aidatlarının yanı sıra, A.I.M.’e büyük reklam ve tanııtm paraları ödüyorlardı.
A.I.M.’in bir başka geliri de kurmuş olduğu “Marmomacchine Servizi Srl” adlı şirketin faaliyet gelirleriyd i. Bu şirket, yurt içi ve yurtdışı tanıtım ve fuar programlarını planlamakta, yılda 15 fuar organize etmektedir. Ayrıca sempozyumlar, kongreler, seminerler düzenlemektedir. Birlik üyesi firmaların iş ilişkilerini, ticari faaliyetlerini desteklemeye yönelik Pazar araştırmaları, istatistikler, iş planları, faaliyet raporları, iş yapma prosedürleri hazırlamakta ve üyelerine dağıtmaktadır.
Tüm bu faaliyetleri de profesyonel bir şirket statüsü ile yaptğından, ciddi bir gelir elde etmekte, elde ettiği geliri de yine üyelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere, A.I.M. ve I.S.I.M. ile birlikte sektör için harcamaktadır.
Bizdeki gibi ihracat fonu kesintileri de varsa, mermercilerden, makinacılardan ve sarf malzemecilerden kesilen fonlar tek bir havuzda toplanmaktadır. İhracatçı birliği de A.I.M. bünyesinde faaliyet gösterdiğinden, bu fonlar da A.I.M. organizasyonu altında yine sektör için kullanılmaktadır.


I. A.I.M.’in ÜYELİK YAPISI

A.I.M. üyeleri aşağıdaki 8 grupta sınıflandırılabilir:

1) Mermer ve doğal taş üreticileri,
2) Mermer makinası üreticileri,
3) Sarf malzemesi (elmas, testere, abrasiv, reçine vs) üreticileri,
4) Sektörel hizmet ve danışmanlık firmaları,
5) Uluslar arası Mermer Enstitüsü “Intenational Marble Institute, I.S.I.M.”
6) Alt ürün grubu dernekleri,
7) Bölgesel (lokal) dernekler,
8) Marmomacchine Export Consortium (Mermer ve Makinaları İhracatçı Birliği)


II. A.I.M.’in HİZMET ŞİRKETİ : “MARMOMACHINE SERVIZI SRL”
Bu 8 grupta toplanan üyelik yapısının yanı sıra, A.I.M.’in kurduğu bir de hizmet şirketi vardır. “Marmomacchine Servizi Srl” adındaki bu şirket, yurt içi ve yurtdışı tanıtım ve fuar programlarını planlar, organize eder, sempozyumlar, kongreler, seminerler düzenler.
Birlik üyesi firmaların iş ilişkilerini, ticari faaliyetlerini desteklemeye yönelik Pazar araştırmaları, istatistikler, iş planları, faaliyet raporları, iş yapma prosedürleri hazırlar ve üyelerine dağıtır.

III. İHRACATÇI BİRLİĞİ “MARMO MACCHINE EXPORT CONSORATIUM”’
İtalyan Mermer ve Makinaları İhracatçı Birliği (Marmomachine Export Consortium) aynı isim ile, faaliyetlerini A.I.M. bünyesinde yürütür. Çalışma ofisleri ve diğer mekanlar A.I.M. tarafından sağlanır.

IV. ULUSLAR ARASI MERMER ENSTİTÜSÜ (I.S.I.M. )
I.S.I.M., Uluslar arası Mermer Enstitüsü , A.I.M.’in kurucu üyesi olarak özel bir öneme ve pozisyona sahiptir.
Araştırma, geliştirme, eğitim, üniversite ve okullar ile ilişkilerin sorumluluğunu üstlenmiş olup, kar amacı gütmeyen bir kurumdur.
Kurslar, seminerler düzenler, sektöre danışmanlık yapar.
Dünyadaki diğer benzer kurumlar ile diyalogları sağlar, multi-disiplinli projeler üretir.
Her türlü çağdaş teknolojinin mermer sektöründe uygulanabilirliğini zorlar, doğanın ve insan kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalarda bulunur.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında teknoloji transferine destek verir.
Kalite, standart, çevre, iş güvenliği geliştirme faaliyetlerinde bulunur.
Sektörün bilinç düzeyini arttıracak bilimsel ve teknik multi medya yayınlar yapar.
Sektörü Uluslar arası Doğal Taş ve Makine Üreticileri Federasyonu’nda (F.I.M.M. – Federation for Stone and Machinery) temsil etme görevi de I.S.I.M.’e verilmiştir.

V. STUDIES CENTER
A.I.M., amacına ulaşmak üzere farklı sektörlerden çeşitli uzmanları teknik ve tanıtım komitelerine alır, farklı disiplinler, gruplar, dernekler arası ortak projeler üretilmesini sağlar. Kendi ofislerinde özerk bir sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerini yürütür.
Kendisine “STUDIES CENTER” larda yaptığı çalışmalar ile sektörel AB standartlarının oluşmasına önemli katkılarda bulunur.
Bu merkezlerde üyelerin ürün örnekleri toplanır, sergilenir, tanıtılır ve yeni örnekler üzerinde teknik ve ticari araştırmalar yürütülür.

VI. FUAR ORGANİZASYONLARI

A.I.M., üyelerini her yıl 15 adet uluslar arası fuara götürür ve bu fuarlar ile ilgili yayınlarda yer almalarını sağlar, binlerce potansiyel alıcı ile temas kurulmasına zemin oluşturur.
Dünyanın çeşitli noktalarında yeni potansiyel alıcılar ile tanışılır, rakipler ile karşılaşılır.
Yılda 15 defa tekrarlanan bu tanışma ve karşılaşma ortamı, doğal taşların yeni kullanım alanlarının sürekli takip edilebilmesini sağlar.
Yılda 15 fuar, farklı ürün beklentilerini destekleyecek teknolojilerin geliştirilmesi, stratejik planların gözden geçirilmesi için yılda 15 büyük fırsat demektir.
Bu fırsatlar ile faaliyet planlarının işe yararlılık anlamında sürekli güncellenebilmesi, bir sonraki fuar için çok güçlü bir motivasyon sağlar.
Tüm dernek ve üye faaliyetleri güç kazanır ve ivmelenir. .
Bu sayede, İtalyan mermer ve makinaları sektörü, değişen müşteri beklentileri, şiddetli rekabet ortamı ve farklılaşan pazar koşullarına karşı çok hızlı ve doğru pozisyon alabilmektedir.

VII. A.I.M. – ICE İŞBİRLİĞİ
Italyan Dış Ticaret Komisyonu (Italian Foreign Trade Commission – I.C.E.) ile de çok sıkı işbirliği içindedir.
ICE ile birlikte, müşteriler, mermer üreticileri, makine ve ekipman üreticilerinin özel beklentilerini dikkate alarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yıllık fuar, workshop, reklam ve benzeri tanıtım programlarını hazırlar.

VIII. MINISTRY OF PRODUCTIVE WORK (VERİMLİ ÇALIŞMA BAKANLIĞI) İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Verimli Çalışma Bakanlığı (Ministry of Productive Work) ve ICE katkıları ile Ocak İşetmeciliği Okulları, Fabrika İşletmeciliği Okulları açar.
Bu tür okulların Çin, Vietnam, Şili, Arjantin ve benzeri hızlı gelişen ülkelerde de açılmasını sağlar ve bu faaliyetleri medya ile yakın işbirliği içerisinde dünyaya duyurur.
(İtalya’da Çalışma Bakanlığının adının başında “VERİMLİ” kelimesi olması çok ama çok dikkat çekici değil mi ?)

IX. SEKTÖREL AB STANDARTLARI ÇALIŞMALARI

Oluşturduğu yetkin komisyonlar ile, elmas takımların kalite standartları ile ilgili WG A.H. of CENtc 143, mermer makinalarının güvenlik standartları ile ilgili WG 11 of CENtc 151, mermer, granit, doğal taş yapı malzemeleri kalite standartları CENtc 246 (European) ile ilgili çalışmaları yürütür.

X. EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Enstitü (I.S.I.M.) ile birlikte, patronlara, yöneticilere, mühendislere, teknisyenlere, işçilere yönelik çeşitli periyodik kurslar, seminerler düzenleyerek, gerektiğinde iş başı uygulamalı eğitimler ile sektörün bilgi düzeyini sürekli çağdaş ve yenilikçi tutmaya özen gösterir.
İhtiyacı olan üyelere her türlü teknik desteği ve danışmanlık hizmetlerini verir.

XI. MARMOMACCHINE CLUB ANNUAL DIRECTORY ve DİĞER YAYINLAR

A.I.M.’in tüm üyeleri, ister çok bilinen büyük firma ve kurumlar olsun, isterse küçük ve orta ölçekli firma ve kurumlar olsun, her yıl MARMOMACCHINE CLUB ANNUAL DIRECTORY’de (Birliğin yıllık yayını) kitap ve CD formatında, ürün tanıtımları ile birlikte yer alırlar.
Yıllık periyodlu bu yayın, ücretsiz olarak dünyadaki ilgili tüm mevcut ve potansiyel müşterilere, okullara, sektörel kişi ve kurumlara, ilgili devlet dairelerine dağıtılır.
Birliğin katıldığı tüm ulusal ve uluslar arası fuarlarda ve diğer faaliyetlerde de bu yayının ücretsiz dağıtımı yıl boyunca devam eder, aynı zamanda yıl boyunca birliğin web sitesinde de yayınlanır.
Dircetory, ücretsiz dağıtılmasına rağmen, reklam veren sponsorlar sayesinde ciddi bir gelir sağlamaktadır.
Directory dışında, ücretli dergiler ve her yıl çok sayıda teknik ve ticari kitap da yayınlanmakta, bu yayınların hem satışından, hem de reklam gelirlerinden çok önemli finansman sağlanmaktadır.
Birlik üyelerinin tamamı “www.madeinitaly.com” sitesinde de sürekli tanıtım halindedirler.

XII. “THE BEST OF CHOICE ” SLOGANI
Bütün birlik üyeleri, fuar standlarında, iş yerlerinde, broşürlerinde, web sitelerinde vs birlik logosu ile birlikte “THE BEST CHOICE” – sloganını kullanma hakkına sahiptir.
Birlik logosu ile birlikte kullanılan “THE BEST CHOICE” sloganı, üye firmalara büyük bir prestij ve ayrıcalık imajı sağlar.
İtalya’nın mermer ve teknolojilerindeki dünya liderliği ve tarihi birikimi bu şekilde bir kez daha vurgulanır.

XIII. MİMARLAR İLE İLİŞKİLER
Yerli ve yabancı mimarlar, mimar dernek, birlik ve odaları ile sürekli ve verimli ilişki içinde olunması, yerli ve yabancı fuarlara getirilecek mimarlara sponsorluk yapılması, yabancı delegasyon ve potansiyel müşterilerin İtalya’ya “alıcı” olarak getirilmesi, yatırımcılara, müşterilere kredi danışmanlığı sağlanması gibi faaliyetlerde de ana organizatör A.I.M.’dir.

XIV. DİĞER ÖNEMLİ FAALİYETLER
Sektördeki işgücü birim fiyatlarının belirlenmesi, montaj ve servis teknisyenlerinin yurt içi – yurtdışı harcırahlarına belli standartlar getirilmesi, müşteri data bankaları oluşturulması, müşterilerin kredibiliteleri hakkında ön araştırmalar yapılması, üyelere bu konuda tavsiyelerde bulunulması, tüm üyelerin ihtiyaç duyabileceği tedarikçiler ile özel indirimli ve özel koşullu hizmet anlaşmaları yapılması ve üyelerin bu anlaşmalardan yararlandırılması da A.I.M.’in faaliyetleri arasında yer alır.

XV. FİNANSMAN KAYNAKLARI

A.I.M.’in finansmanı üye aidatları, reklam gelirleri ( çok sayıda yayınlanan ve tüm dünyaya dağıtılan kitap ve dergilerdeki reklamlar, web sitelerindeki reklamlar, ) Marmomacchine Servizi Srl şirketinin gelirleri, AB fonları ile yapılan ARGE ve standardizasyon çalışmaları, danışmanlık hizmetleri ile sağlanmaktadır.
İhracatçı birliği de, aynı isimle A.I.M. bünyesinde olduğundan, bizdeki gibi, varsa fon kesintileri de A.I.M. kasasında toplanmakta ve sektör için kullanılmaktadır.
İhracatçı birliğinin madencilerden ayrı olması, mermerciler, makinacılar ve sarf malzemecilerinin aynı ihracatçı birliğinde birleşmeleri, varsa toplanan fonların yine sektör için kullanılmasına kolaylık sağlamaktadır.

Yararlanılan kaynaklar:
- Marmomacchine Directories,
- Marmomacchine Classic Magazines,
- Marmomacchine International Magazines,
- www.marmomacchine.it
- www.assomarmomacchine.com

SONUÇ
İtalyan firmaların, İtalyan mühendislerin, teknisyenlerin, operatörlerin; hatta dünyanın her yerinden pek çok yabancı mühendis, teknisyen ve operatörün A.I.M. çatısı altında yürütülen dünya çapındaki çok çeşitli sektörel faaliyetlere gönüllü olarak katkı sağlıyor olmaları, A.I.M.’i hedeflerine ulaştıran en önemli etkendir.
A.I.M., kendi web sitesinde, bu gönüllü destekçilere sunduğu teşekkürler ile gerçek gücünü nereden aldığını açıkça şu şekilde ifade etmektedir: “A.I.M.’in başarısı için hedeflere kilitlenen, amaçlara erişmeye gönül veren, ortaya yüreğini ve beynini samimi olarak koyan sektör mensuplarına, derneklerini desteklemeyi ve sponsorluk yapmayı öncelikli görev bilen üyelerimize teşekkür ederiz”
Kendi aralarındaki rekabeti fiyat kırma yönünde değil de, kalite ve hizmet standartlarını yükseltme şeklinde faydaya çeviren akılcı yaklaşımlara ve takım aklını kendi aklının üzerinde gören yöneticilere sahip olmalıdır ki, A.I.M., dünya çapında bir başarıya ulaşabilmekte ve İtalya’yı sektörde dünya lideri pozisyonda tutabilmektedir.
Yani, örgütün adının sonunda dernek mi, birlik mi, federasyon mu, konfederasyon mu yazdığı çok önemli bir detay değildir.

İtalya’daki sektörel yapılanmayı ülkemize uyarlamak istersek;

1) İhracatçı birliklerinde madencilerden ayrılmanın zamanı gelmiştir,

2) İki adet birlik olması, sektörün birliği önünde en önemli engeldir.

3) Sektörün tek bir ihracatçı birliği olmalıdır,

4) Makinacılar OAIB’den ayrılarak, sektörün tek ihracatçı birliği “TÜMMİB “çatısı altında , mermerciler, makinacılar ve sarf malzemecileri olarak birleşmelidir.

5) TÜMMİB fon kesintilerinin tamamı yine sektör için kullanılmalı, bu konuda devlete taviz verilmemelidir,

6) Sektörün teknoloji kanadı, yani mermer makinacıları ve sarf malzemecileri de bir dernek çatısı altında birleşmeli ve TÜMMER’e dernek olarak da üye olmalıdırlar.

7) TÜMMER organizasyonu ile bir TANITIM, FUARCILIK ve LOJİSTİK şirketi, “TÜMMER-TAN”, DOĞAL TAŞ ve TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (DO-TEK) ve uyun bölgelerde TÜMMER Çalışma Merkezleri kurulmalıdır,

8) TÜMMER, dergi yayınlama, yıllık DİRECTORY yayınlama, sektörel kitaplar yayınlama gibi faaliyetler ağrılık vermeli, bu yayınlar TÜRKÇE – İNGİLİZCE yapılarak, tüm dünyaya dağıtılmalıdır.

9) Yıllık DIRECTORY ücretsiz olmalı, ancak sponsorluk sistemi ile yayınlanmalıdır. Diğer dergi ve kitaplar ücretli + sponsorlu olmalı ve tüm dünyaya dağıtımı yapılmalıdır.

10) WEB sitesi bir an önce reklam geliri getirecek yapıya kavuşturulmalı, bunun öncülüğünü de mevcut Yönetim Kurulu, kendi firmalarının linklerini ücreti karşılığı TÜMMER web sitesine bağlatarak başlatılmalıdır,

11) Federasyon kurma işi biçimsel bir konu olduğundan, kısa süreli bir tatmin ve geçici bir motivasyon sağlamak dışında, nasıl kurulursa kurulsun, sektörün sorunlarına çözüm getirme ve ihtiyaçları karşılama adına kayda değer bir fayda getirmeyecektir.


HAŞİM ACAR
2009-01-24 12:00:13

Copyright © Murat PINAR - Modified By - Designed by