Popular Post

Archive for Haziran 2009

@ Hayattan..

By : Murat PINAR
Babanız yaşıyorsa hala çocuksunuzdur.

İnsan babası ölünce büyüyor çünkü. Yalnız başına kalıyorsunuz o zaman artık.

Çocukken her şeyi bilen, herkesten güçlü olan babamız; biz büyüdükçe küçülüyor.

Zamanını tamamlamış ve geçmişte kalmış bir yaşlı olarak kendi köşesinden bize bakıyor. Uzakta olsa da, bize dokunamasa da...

Usandıracak kadar ayrıntılı sorularla hayatı öğrendiğimiz, her şeyi bilen babamızın sorularıysa biz büyüdükçe artık bize sıkıcı gelmeye başlıyor.

Müdahale etmese, soru sormasa ne iyi olur dediğimiz zamanlar çok oluyor artık. Biz ondan daha iyi biliyoruz ya her şeyi.

Zaman artık onun zamanı değil ya...

Teknoloji gelişti ya...

Her şey değişti ya...

Oysa ne zaman ki babanızı kaybediyorsunuz, işte o zaman gerçekten büyüyorsunuz.

Çünkü çınarın gölgesi yok artık üzerinizde.

Sizi fark etmediğiniz halde yağmurdan, güneşten koruyormuş meğer o gölge.

Siz de aile kuruyorsunuz, anne baba oluyorsunuz, sizinde gölge yaptığınız ve koruduğunuz birileri oluyor ama o gölgeyi çok arıyorsunuz.

Babanız öldüğünde büyüyorsunuz.

Artık soru soracağınız, öğreneceğiniz, azarını duyacağınız, takdirini alacağınız, akşam eve dönerken yolunu gözleyeceğiniz, korkacağınız bir babanız yoksa; büyüyorsunuz.

Yarınınızdan sorumlu tuttuğunuz, her istediğinizi almak zorunda olan o kişi yoksa artık...

Hep sessiz ağlayan, suskun seven, en zor dönemde bile yıkılmaz görünen, sırtınızı dayadığınız çınar ağacınız yoksa artık...

Büyüyorsunuz o zaman işte.

Savaşın ortasında komutansız kalmaktır, babasız kalmak.

Kaç yaşınızda olursanız olun babanız yaşıyorsa hala çocuksunuzdur.
Tag : ,

Rus askerinin gözünden Sarıkamış!

By : Murat PINAR

90 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış Faciası'nın Rus askerler tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Rus askerler tarafından çekilen görüntülerde, şehitler kar üzerinde görülüyor.

Dikkatli bakıldığında askerlerin hiç birinde ayakkabı olmadığı görülüyor. Bazılarında ise üniforma bulunmuyor. Bunun sebebi ise hayatta kalan askerlerin -40 derecede donmamak için şehitlerin kıyafetlerini almaları.

Görüntülerde Hilal-i Ahmer görevlileri şehitleri gömmek için mezarlar kazarken de görülüyor. At atabalarında taşınan şehitler, Rus askerlerin kontrolünde gömülüyor.

Sarıkamış Harekâtı I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ve Rus Hanedanlığı arasında Sarıkamış'da gerçekleşmiş, sonucu Osmanlı Devleti tarafı için büyük bir başarısızlık ile sonuçlanan bir askerî manevradır.

1877-1878'deki 93 Harbi Osmanlı Devleti'nin mağlubiyeti ile neticelenince Batum savaş tazminatı olarak Rusya'ya verilmişti. Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin de Berlin Antlaşması ile Rusya'ya terkedilmişti. 1914 yılında döneminin Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, evvelce kaybedilen bu vatan topraklarını geri almak amacıyla 19 Aralık tarihinde Sarıkamış Harekatı planlarını kurmaylarına sundu. Savaşa Osmanlı kuvvetlerinden katılan Doğuyu korumakla görevli Üçüncü Ordu'dur.

22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında cereyan eden muharebelerde,Türk ordusu düşman cephesinin 30-35 km gerisindeki Sarıkamış'ı ele geçirmeyi ve düşman kuvvetlerini imha etmeyi hedeflemişti.
Tag : ,

@ Kanuni Sultan Süleyman

By : Murat PINAR
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransuva'ya mektubu;

"... ben ki sultan-üs selatin ve burhan-ül havakıyn tac bahş-i hüsrevan-ı ruy-ı zemin, zıllulah-ı fil-arzeyn akdeniz'in ve rumeli'nin ve anadolu'nun ve karaman'ın ve rum'un ve vilayet- zülkadriye'nin ve diyarbekir'in ve Malum Yapılanma'ın ve azerbaycan'ın ve acem'in ve halep'in ve mısır'ın ve mekke ve medine'nin ve kudüs'ün ve külliyen diyar-ı Arapınve yemen'in ve dahi bir çok memleketlerin ki aba-i kiram ve ecdat-ı izamım emerallahü berahinhüm kuvvet-i kahireleryle fethettikleri ve cenab-ı celalet-meabım dahi tig-ı ateşbar ve şemşir-i zafer-nigarım ile fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı sultan beyazıt han oğlu sultan selim han oğlu sultan süleyman han'ım. sen ki fransa vilayetinin kralı françesko'sun. dergah-ı selatin penahıma yarar ademin frankipan ile mektup gönderüp ve bazı ağız haberi dahi ısmarlayup memleketimiz düşman müsteli olup, el'an hapiste olduğunuzu ilam edüp halasınız hususunda bu canipten inayet-ü medet istida eylemişsiniz. her ne ki demiş iseniz benim paye-i serir-i alem-masirime arz olunup tamam malum oldu. imdi padişahlar sınmak ve haspolmak ayıp değildir. gönlünüzü hoş tutup azürde-hatır olmayasınız. öyle olsa bizim aba-ı kiram ve ecdad-ı izamımız nevveallahu merakidühüm daima def-i düşman ve feth-i memalik için seferden hali olmayup biz dahi anların tarikatına salik olup her zaman memleketler ve sa'b ve hasin kaleler fetheyleyüp gece gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Hak Sübhanahu Teala hayırlar müyesser eyleyüp meşiyyet ve iradatı neye müteallik olmuş ise vücuda gele. baki ahval ve ahbar ne ise mezkur adem'nizden istintak olunup malumunuz ola şöyle bilesiniz"

kaynak: prd. prof. i.h. uzunçarşılı, osmanlı tarihi, 2.,503

Yani:

ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren allah'ın yeryüzündeki gölgesi akdeniz'in ve karadeniz'in ve rumeli'nin ve anadolu'nun ve karaman'ın ve rum'un ve vilayet- zülkadriye'nin ve diyarbekir'in ve Malum Yapılanma'ın ve azerbaycan'ın ve şam'ın ve halep'in ve mısır'ın ve mekke ve medine'nin ve kudüs'ün ve bütün arap diyarının ve yemen'in ve dahi nice memleketlerin sultanı ve padişahı sultan bayezid han oğlu sultan selim han oğlu sultan süleyman han'ım. sen ki fransa vilayetinin kralı fransuva'sın. hükümdarların sığındığı kapıma elçinizle mektup gönderip, ülkenizi düşman istila edip, şu anda hapiste olduğunuzu bildirip, kurtuluşunuz konusunda bizden yardım talep ediyorsunuz. söylediğiniz her şey dünyayı idare eden tahtımızın ayaklarına arz olunmuştur. her şeyden haberdar oldum. yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek bir şey değildir. gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. böyle bir durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır. biz de atalarımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler fetheylemekteyiz. gece gündüz daima atımız eyerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır. yüce Allah hayırlara bağışlasın. Allah'ın istediği ne ise olur. bundan başka haberleri gönderdiğiniz adamınızdan öğrenesiniz. böyle biliniz.
Tag : ,

Ey gönül ! Gönül ol..

By : Murat PINAR
Hz. Mevlana “Mesnevi”sinde şöyle diyor:
“Müminlerin müminliklerinin belirtisi, gönüllerinin kırıklığı ve mağlubiyettir, alt oluştur.
Fakat müminlerin alt oluşlarında bile bir güzellik vardır.
Sen miski ve anberi (güzel kokular) kıracak olursan, dünyayı onların güzel kokuları ile doldurmuş olursun.”
Mağlubiyetimi zaferlerin en güzeli belledim. Bildim ki, lginin getirdiği acı, kalbimi saran katılıkları kıracak ve onun içindeki gönül ortaya çıkacaktır. (Gönül, sevgiyi içinde taşıyan kalp demektir.) Ne güzel, bir gönüle sahip olmanın mutluluğunu yaşayacağım. Yenilgime bakıp bana acıyanlar, bilmiyorlar ki, asıl acınması gereken kendileridir.
Kokuların en güzeli gönül kokusudur; çünkü o koku, Rabbin kokusudur. O kokuyu mükellef sofralarda, son model araçlarda, villalarda, yalılarda bulamazsınız. O koku, kırık gönüllerde, mağlup ruhlarda bulunur.
O kokunun izini sürmek için nice canlar düştü yollara. Kimileri çölleri mekan edindi, kimileri de dağları, ovaları.
O koku, kimi zaman bir çöl rüzgarına binerek geldi, kimi de mağaralardan fışkırdı vadilere.
O kokuyu duyanlardan bazıları, misk geyiği gibi, kendini uçurumdan aşağı bıraktı. Yıllar yılı mağaralarda alnı secdelere çakıldı, kimilerinin de.
Evime geliyorum, belki duyarım o kokuyu diye. Evinin bir köşesinde o kokudan bir kitle bulunuyorsa, ne mutlu sana. “Mutluluk” diyordun, işte mutluluğun sırrı bu kokudur.
Bu koku diriltici kokudur; bu koku, var edici kokudur.
Kır kibir bardağını, çal yere umutsuzluk testini. Katran yürekli insanlardan uzak dur. Yenilgini önemse. Göreceksin ki, gönül miskin çevreyi tutacak, nice canlar o kokuyla dirilecek.
Oysa, kokularımız diriltici değil, bilakis öldürücü. “Zafer”imizi kutlamak için bize yanaşanlar, zift dolu yürekliğimizin iğrenç kokularına maruz kalıyorlar.
Mağlubiyetimize yanaşan yok. Dost, mağlubiyetin doğurduğu çocuktur. Düştüğün zaman kalbine eğil, orda dostun kokusunu duyacaksın..
Ey varlık hapsinde, etrafını altınlarla, gümüşlerle donatmaya çalışan kalp. Sonra sen nasıl kırılacak ve “gönül” olacaksın.
Kimi zirveye tırmanınca mutlu olur, kimi de kuyuya düşünce. Nemrut, “tanrı”yı vurmak için göklere yükselmiş ve “ululuğunu” ilan etmişti. Yusuf ise kuyuda ermişti sonsuzluğun sırrına. Nemrut, bir topal sineğe rezil olmuştu, Yusuf ise Mısır’a sultan. Biri, kırılmayan, taş kalbe k düşmüştü; öbürü kırık kalbinin derinliklerinde manalar devşirmişti. Birinin kokusu “Nemrut” diye kokuyordu, diğerinin kokusunu sabah rüzgarı, “Yusuf Yusuf” diye bütün aleme dağıtıyordu.
Ey gönül, sen hiç kuyuya düşmemişsen, sana “Yusuf” nasıl diyeyim?
Ey gönül, sen hiç secdede miraca vasıl olmamışsan, sana Ahmed’in kokusu nasıl ulaşsın?
Ey gönül, sana sıra sıra çarmıhlar dizilmemişse, İsa nefesinin diriltici kokusunu doya doya içine çekebilir misin?
Ey gönül, başın yere düşmemişse, Hüseyni zaferler seni nasıl selamlasın?
Ey gönül, senden önceki kırık gönüllerin şifresini çözememişsen, cennet kokularını nasıl duyarsın?
Ey gönül, sana deli desinler, divane, mecnun desinler; sana mağlup desinler, lginin zillet içindeki çocuğu desinler. Fakat ey gönül, sana, zaferin sarhoşu demesinler. Sana, “kalbini kıramadı” demesinler.
Ey gönül, haydi lgini mübarek kıl. Kır kalbini ve “gönül” ol. Kokular devşir cennetten; hatta daha ötelerden.
Ey gönül, “GÖNÜL” ol!…
Tag : ,

Rapid'e darbe..

By : Murat PINAR

Alman mahkemesi dünyanın en popüler içerik barındırma sitelerinden birisi olan ve ülkemiz kullanıcıları tarafından da kullanılan Rapid Share hakkında Almanya Müzik Endütrisi Birliği (GEMA) tarafından açılan dava hakkında kararını verdi. Ocak 2008 tarihinde açılan davada Düsseldorf mahkemesi, siteyi kullanıcılar tarafından yollanan içerik konusunda sorumlu davranması gerektiğine karar vermişti. İkinci dava sonucunda ise Alman mahkemesi sitenin telifli içeriğin dağıtımı konusunda gerekli önlemleri almadığı kararına vardı.

Dava sonucunda herhangi bir başka seçeneği kalmadığı belirtilen Rapid Share'in telifli içeriğin dağıtımı noktasında filtre sistemi kurması ve bunun önüne geçmesi gerekecek. Tabii yenilenecek içerik barındırma sisteminin yaratacağı maliyete ek olarak filtre sistemiyle kullanıcı kaybedeceği ön görülen sitenin nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.
Tag : ,

Hikayecik

By : Murat PINAR
Bir kuş soğuk bir kış gününde yiyecek bulabilme için kanap çırpıp duruyormuş. Hava o kadar soğukmuş ki minik kuş dayanamayip karın üstüne düşmüş. Kuş çaresizce karın üstünde ölümünü beklerken oradan geçen bir inek kuşun üzerine pislemiş, kuş öylesine sinirlenmiş ki donmamış olsa kalkıp ineği dövecekmiş. Birden bakmışki pisliğin sıcaklığı ile kanatları çözülmüş ve yaşama geri dönmüş öyle sevinçli ötmüş ki, ordan geçen kedi bunun sesini duymuş ve pisliği eşeleyip kuşu çıkarmış. Kuş buna o kadar çok sevinmiş ki tam kediye teşekkür edecekken, kedi onu yemiş. Demek ki neymiş;  her üstüne pisleyeni düşmanın sanma, her seni pislikten çıkaranı dostun sanma ve en önemlisi pisliğin içinde mutluysan sesini çıkarma(?)...
Tag : ,

Hikayecik..

By : Murat PINAR
Saygıdeğer Hakim Bey..

Saygılarımla size açiklama özgürlügümü kullanarak bazi seyleri bildirmek
istiyorum

Umarım bu durumu en kısa zamanda açıklığa kavuşturursunuz..
Su günlerde askerliğe çağırılacağım.

Yasım 24 ve 44 yasında bir dul bayanla evlendim, kendisinin de bir kızı
var 25 yasında. Babam ise bu bahs etmis oldugum kizi ile evlendi.
Böylelikle Babam, karimin kizi ile evlendigi icin damadim olmus oldu.
Bunun üzerine kizim da üvey annem olmus oldu babamla evlendigi icin..

Hanimimin ve benim gecen sene bir oglumuz oldu.
Oglum hanimimin kizinin erkek kardesi oldu, ayni zamanda Babamin da
enistesi. Birde üveyannemin erkek kardesi oldugu icin dayi oldu.
Anliyacaginiz benim oglum benim dayim oldu..

Babamin esi sene sonunda dünyaya bir erkek cocugu getirdi.
O babamin oglu oldugu icin benimde erkek kardesim, vede kizimin oglu
oldugu icin de torunum. Yani beni torunumun erkek kardesiyim. Ayrica bir
Annenin evladinin babasi esi olduguna göre bende Esimin Kizinin babasiyim
vede kizimin erkek cocugunun erkek kardesiyim. Kisacasi kendimin
büyükbabasiyim..

Sayin Savci bey sizden ricam beni Askerlik görevimden azl etmenizdir,
sizde biliyorsunuz ki kanunlarimizda Baba, Ogul ve Torun ayni zamanda
askerlik yapamazlar..

Saygilarimla..
Tag : ,

İnternette Tek Fiyat Dönemi...

By : Murat PINAR
Türk Telekom Operasyon Başkanı
Celalettin Dinçer, yeni internet paketinin tanıtımı dolayısıyla İstanbul Modern
Sanatlar Müzesi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bugün çok heyecanlı
olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin çağdaşlaşma yolunda attığı en önemli
adımlardan birine bugün şahit olacaklarını söyledi.

Türk Telekom olarak
hemen hemen her köye ve mezraya ulaşmış durumda olduklarını belirten Dinçer,
internetin daha da hızlanması için yatırımlarının sürdüğünü ifade ederek,
“Müşterilerimizin yüzde 85’ini aşan bir kesimine 8 Mbps ve üzeri hızları vermeyi
hedefliyoruz” dedi.

Türk Telekom, internette yeni tarifeyi 8 Mbps’ye
kadar 4 GB kotalı 29 lira, 8 Mbps’ye kadar 6 GB kotalı 39 lira ve 8 Mbps’ye
kadar sınırsız 49 lira olarak belirledi.

Kaynak

Tag : ,

Kingston'dan dünyanın ilk 128GB'lık USB belleği

By : Murat PINAR
Geçen yıl hem AMD hem de Nvidia'dan daha fazla gelir elde ettiği belirtilen Kingston, DataTraveler serisi altında hazırladığı 128GB'lık depolama kapasitesi sunan USB belleğini duyurdu. Kapasitesi açısından dünyada ilk olduğu belirtilen yeni bellek, donanım teknolojilerindeki hızlı ilerleyişin de önemli bir göstergesi. Zira yıllar öncesinde ancak hayal edilebilen 100GB üstü kapasiteleri bugün çakmak cebimizde veya anahtarlığımızda taşıyabilecek duruma gelmiş bulunuyoruz. DataTraveler 200 serisi altında hazırlanan yeni bellek, Windows Vista ile gelen ReadyBoost teknolojisini de destekliyor. İşletim sistemi uyumluluğu da dikkat çeken 128GB kapasiteli USB bellek, Microsoft yazılımlarının yanı sıra Linux ve Mac OS X ile de sorunsuzca çalışabiliyor.

Üretim maliyetleri nedeniyle en azından şimdilik sipariş üzerine hazırlanacağı söylenen 128GB kapasiteli Kingston Data Traveler 200'ün fiyatı ise "Dünya'da ilk defa" ibaresini taşıyan pek çok ürün gibi yüksek zira Amerika pazarı için istenen bedel 546$.

Tag : ,

Dünya-Güneş Arası Mesafenin Artışı

By : Murat PINAR
Yıllardır gökbilimciler Güneş ile Dünya arası mesafeyi ölçmeye çalışmışlardır. Millattan önce 3. yüzyılda Yunanlı Aristarkus, Güneş merkezli sistemi ortaya atan ilk kişi. Yalnız ona göre Güneş, Ay'dan sadece 20 kat daha uzaktaydı. Halbuki gerçekte 400 kat uzakta.
20. yüzyılın sonlarına doğru, bilimadamları mesafeyi tam olarak ölçebildiler. Bu mesafeye "Gökbilim Birimi" (Astronomical Unit) denildi. Uzay araçlarının da yardımıyla mesafe tam olarak 149.597.870.696 km bulundu.
Güneş-Dünya arası mesafe her yıl 15 cm artıyor. Telif Hakkı: NASA
Rus bilimadamları Gregoriy A. Krasinsky ve Victor A. Brumberg, 2004 yılında Güneş ve Dünya'nın birbirlerinden az da olsa uzaklaştıklarını keşfettiler: sadece yılda 15 cm. Peki neden 2 gökcismi birbirlerinden uzaklaşıyor?

Bununla ilgili bir iddia Güneş'in kütlesinin Güneş rüzgarları ve füzyon tepkimeleri nedeniyle azalması. Bu nedenle de Güneş'in kütle çekim kuvvetinin azalması. Başka bir iddia da evrensel genişleme ve karanlık maddenin etkisi nedeniyle çekim sabiti, G'nin azalması. Ama hiçkimse bunları tatmin edici bir şekilde açıklayamadı.

Ama Japonya, Hirosaki Üniversitesi'nden Takaho Miura ve üç meslektaşı bir cevap üstüne çalışıyorlar. Avrupa bilimsel makale dergisi Astronomy & Astrophysics 'de çıkan makaleye göre Güneş ile Dünya arası mesafenin artmasının nedeni gelgit etkisi.

Bu Ay'ı uzaklaştıran nedenin aynısı: Ay'ın etkilediği okyanus suları, Dünya'nın açısal enerjisini Ay'a aktarıyor. Sonuç olarak da her yıl Ay'ın yörüngesi 4 cm genişlerken Dünya'nın dönüş hızı da 0.000017 saniye yavaşlıyor.

Miura ve takımı da Dünya'nın kütlesinin az da olsa arttığını ve Güneş üzerinde ufak bir gelgit etkisi yarattığını kabul ettiler. Hesaplarına göre Güneş'in dönüş hızı her yıl 0.00003 saniye azalırken Güneş açısal momentini kaybetmeye başlıyor ve Güneş ile Dünya arası mesafe de büyüyor.
Tag : ,

Zafer Lakers'ın: 99-86

By : Murat PINAR
Los Angeles Lakers, Orlando Magic'i 99-86 yenerek NBA final serisinde durumu 4-1'e getirdi ve tarihindeki 15. şampiyonluğuna ulaştı. Lakers'ın yıldız oyuncusu Kobe Bryant final serisinin MVP'si seçildi.
Orlando Magic’te forma giyen milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu’nun 12 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle tamamladığı karşılaşmada Rashard Lewis 18 sayı, 10 ribaund, 4 asist, Dwight Howard ise 11 sayı, 10 ribaund ile oynadı.
Orlando'da çaylak Lee'den başka göze çarpan oyuncu yoktu, özellikle Hidayet'te etkisiz olunca yenilgi kaçınılmaz oldu...
Tag : ,

Magic moral arıyor

By : Murat PINAR
NBA final serisi 5. maç öncesinde Orlando Magic ve Los Angeles Lakers takımları basın toplantısı düzenlediler. Seride 3-1 geride olan Orlando’nun yıldızı Hidayet Türkoğlu, bu maçı bir şekilde kazanacaklarını belirtti.
Orlando Magic ve Los Angeles Lakers takımları bu geceyarısı saat 03.00'te oynanacak ve NTV'den naklen yayınlanacak final serisinin 5. maçı öncesinde birer basın toplantısı düzenlediler.
Orlando Magic cephesi son anda kaçan galibiyetin ardından moralleri toparlamaya çalışıyor. Final serisinde gösterdiği performansyla herkesin takdirini toplayan Hidayet Türkoğlu bir şekilde maçı kazanacaklarını ifade etti.
Hidayet, "Kabullenmesi zor bir yenilgi oldu. İyi oynadığımız bir maçı aptallığımız yüzünden kaybettik. Ama pazar günü bu hataları telafi edeceğiz ve yapılması ne gerekiyorsa sahada onu yapacağız. Bir yolunu bulup seriyi Los Angeles'a taşıyacağız" diye konuştu.

Tag : ,

Uzayda en büyük karadelik keşfedildi

By : Murat PINAR
Bugüne dek bilinen en büyük kütleli kara delik keşfedildi. Astronomi katalog numarası "M87" olan kara delik, Dünya'nın 50 milyon ışık yılı uzağında bulunuyor.

KARA DELİK
Kara delik, gökbiliminde, çekim alanı her türlü maddi oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük kainat cismi.
Kara deliklerin üç boyutlu olmadığı, sıfır hacimli olduğu kabul ediliyor.
Karadeliklerin içinde zamanın yavaş aktığı ya da akmadığı tahmin ediliyor.
Karadelikler, Einstein’ın genel görelilik kuramıyla tanımlandı, doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedildi.
Bu teknikler, aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanağını sağladı.
Bir karadeliğin çekim alanına kapılmış maddenin karadelikçe yutulmadan önce müthiş sıcaklık derecesine ulaştığı ve bu yüzden önemli miktarda X ışını yaydığı saptandı.
Böylece bir karadeliğin varlığı, kendisi ışık yaymasa da çevresinde bu tür icraat yarattığı için saptanabiliyor.
Bugün karadeliklerin varlığı, ilgili astrofizikçiler ve kuramsal fizikçilerden oluşan camianın hemen hemen tüm bireyleri tarafından onaylanarak kesinlik kazanmış durumda.
Güneşimizden çok daha büyük dev kütleli yıldızlar, kurama göre "öldüklerinde" çekim gücü sonsuz karadeliğe dönüşebiliyor.
Tag : ,

Film: Devrim arabaları

By : Murat PINAR
Filmden Notlar;

• “Devrim Arabaları” 4 Temmuz’da motor dedi ve çekimler 6 hafta sürdü.
• Film 24 Ekim 2008’de vizyona girecek.
• Film için Beykoz Eski Kundura Fabrikası’nın, gerçek “Devrim” arabalarının yapıldığı Cer Atölyesi’ne dönüştürülmesiyle oluşturulan dekor, izleyenlere zaman tüneline girmiş hissi verecek.
• “Devrim Arabaları” filmi, kullanılan teknoloji nedeniyle de Türk sinemasında bir ilke imza attı. Kayıt işlemi normal HD çekimlerindeki gibi kasetlere değil, bilgisayar ortamında doğrudan harddisklere yapıldı. Bu teknoloji sayesinde hem kayıt kalitesi yükseltildi hem de sette anında kurgu yapma imkanı sağlandı.
• Filmin arkasında 2 yıllık bir araştırma dönemi var.
• Filmde iki adet Devrim Arabası filmin hikayesine eş zamanlı olarak yapıldı.
• Sette yardımcı oyuncular da dahil olmak üzere 115 kişilik ekip ortalama günde 16 saat çalıştı.
• Cer Atölyesinin aydınlatılmasında 80 adet space light ve bu ekipmana göre dimer ve jenaratör kullanılarak gece-gündüz bağımlılığı ortadan kaldırıldı.
• Kostüm grubu film için o kadar çok dönem kostümü topladı ki, diğer bazı film ve dizi projeleri Devrim Arabaları’nın çekimlerinin tamamlanmasını bekledi.
• Setin en eğlenceli zamanı sette pişen lokmaların dağıtılmasıydı.
• Demir Demirkan tarafından hazırlanan müzikler Prag Flarmoni Orkestrası tarafından canlı çalındı.
• Filmin tüm ses tasarım, efekt ve miksajı İngiltere'de Zound Ses Tasarım tarafından gerçekleştirildi.
Tag : ,

Facebook'ta kullanıcı adı...

By : Murat PINAR
Bir süredir Facebook’ta kullanıcı adı alınması için Cumartesi sabah saat 07:01 için geri sayım yapılıyordu (1). O geri sayım bu sabah bitti ve isteyenler kullanıcı kodlarını almaya başladılar.
www.facebook.com/username/ adresine girince burada e-posta adresinizdeki kullanıcı adınıza uygun kullanıcı adları öneriyor. Ya bu adlardan birini ya da kendi seçeceğiniz başka bir adı yazıp gönderince, daha önce başkası almamışsa kullanıcı adınız belirlenmiş oluyor. Bundan sonra Facebook adresiniz www.facebook.com/kullaniciadi oluyor. Böylece tanıdıklarınıza “Beni Facebook’ta ara” demek yerine www.facebook.com/kullaniciadi adresinde bul diyebiliyorsunuz.
Yeni aldığınız bir Facebook hesabına bir kullanıcı adı almaya kalkarsanız şöyle bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz:
“Şu an için yalnızca Facebook'a 09 Haziran 2009 tarihinden önce kaydolan kullanıcılar kullanıcı adı alabilir. Diğer tüm kullanıcıların yakın zamanda kullanıcı adı almasına izin verilecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”
Böylece eski kullanıcılara bir sürelik öncelik tanınmış oluyor.
Facebook gerek görünüm gerek kullanım koşulları açısından ilk yaygınlaştığı günlere göre çok farklı. Şu andaki Facebook çok daha kullanışlı bir ortam…
Tag : ,

Orlando Magic...91 - 99...Los Angeles Lakers

By : Murat PINAR
NBA'de final serisi dördüncü maçını uzatmada kazanan Los Angeles Lakers, şampiyonluk için dev adım attı.. Orlando, son anlarına avantajlı girdiği maçı basit hatalar sonunda kaybederken, Hidayet Türkoğlu ve Dwight Howard'ın mükemmel performansları boşa gitmiş oldu..

Maç özeti için
Bazı yorumlar:


hagi*forever; 3. periyod başlarında fark 10un üzerindeydi. Hido faul probleminden kenara gelince kapandı. bence maç sonu en büyük hata jameerde. dwight zaten problem özürlüdür, kaçırabilir ama jameer fisheri savunurken 3lük gerisine gömülmese bu olmazdı. faul yapmak zorundasın, hadi yapmadın bari yakın savun en fazla seni geçip 2lik basket yapar. bir ara NBAde maç sonu taktik faulleri ayıplanırdı. bence bu adam ayıplanmamak için değil beyinsizliğinden faul yapamadı.Gslikız; evet gerçekten yazık oldu ama en büyük suç van gundy de 3 sayı öndesiniz Derek Fisher 3 lük atmadan önce faul yapsanız 2 sini atsa fark 1 e inecek top orlandoya kalıcak ama vun gundynın beyinsiz kafası ve bu işe Jameer Nelson ve Pietrusun üstün zekası da eklenince Lakers için kaçınılmaz bir fırsat olduki bunu da çok güzel değerlendirdiler olan Hidayete oldu ama o da sonlarda çok kaçırdı sokması lazımdı belki soksa şuan Orlando almıştı ama tek söyleyeceğim şey benim umudum kalmadı

pervari02; orlando türkiye 2.lig basket takımının yapmayacağı hataları son 1 dakikaya sığdırdı.5 sayılık farkı önce kobenin müthiş pası ve gasolun enfes smaçıyla 3e indirdiler.sonra hidonun müthiş pasında boş pozisyonu değerlendiremeyn howard yine de faul kazandı.ama ikisini de atamdı.kaderi buna rağmen elinde olan orlando faul yapıp oyunu alacağı yerde derek fishere buyur üçlük at dedi.o da sağol diyerk değerlendrdi bu fırsatı.uzatmaya 3lükle başlayan orlando yine lakersa bu maç senin dedi ve verdi

Gricek10; şunu anlamıyorum son 10 sanıyeye 3 sayı önde giren takımlar neden faul yapıp rakını ıkı faule göndermeyi akıl edmiyolr dün orlando bunu yapmadıgı ııcn bırakın maçı şampiyonluğu hediye etti bence tıpkı fenerbahcenın serinin 3 maçında yaptıgı gibi!!!


e_dogan79; hidayet te bi yere kadar.daha ne yapsın.howard fark 3ken kullandığı serbes atışlardan birini sayı yapsaydı böyle olmazdı.maçın kırılma noktası oldu.yazık çok yazık.ucuz bi yenilgi oldu.:(


riccardo_montolivo; böyle bişey olamaz ya,sinir oldum valla.hidonun şu performansını görüpte yenildigine tanık olmak çok üzücü.pietrus, lewis hepsi beceriksiz ya.lewis takımda 10 numara gorevinde oynuyo, takımın 3lükçüsü yani.maça bakın 40 dk de 2 sayı atmış ya.rezalet.

Tag : ,

Parmak izi..

By : Murat PINAR
Dünya nüfusunun 5.6 milyar olduğunu, ve her bir insanın da 10 parmağı olduğunu bir düşünün hele. Şimdiye dek bunlardan yaklaşık 70 milyonunun parmak izlerinin alındığını düşünürsek, “HİÇBİR PARMAK İZİ BİR DİĞERİNE BENZEMEZ” yargısını matematiksel olarak doğrulayacak sayıda örnek bulunduğu kesinlikle söylenebilir.

Parmak izlerine dönersek, ilmek, kemer ve helezonu andıran biçimlerde üç temel parmak izi çeşidi bulunmaktadır. Herkesin bu üç gruptan biri içinde yer aldığı belirtilir. Bu biçimlerin de 30 tane önemsiz ayrıntı ile birbirinden ayrıldığı nokta bulunmaktadır ve hiçbir kişi bir diğeri ile aynı parmak izine sahip değildir. Bu önemsiz ayrıntıların sayısı ve parmak üzerinde bulundukları yerler de insandan insana değişiklik gösterir. Bu özellik insan doğmadan genetik olarak programlanmıştır ve ölene dek de değişmez. Cilt altı papillerindeki bir tabakada oluşmuş olan parmak izi belli biçim, büyüklük, ve parmak üzerinde bulunduğu yer itibariyle, çok karmaşık bir biçimler bileşkesidir. Parmak izi için tektir, eşsizdir diyebiliriz, dolayısıyla aynı yumurta ikizlerinin bile parmak izleri birbirine benzemez. Bu saptama elbette şimdiye dek toplanabilmiş örneklerin istatistiksel sonucuna bakılarak yapılmıştır. İnsanoğlunun varolduğundan bu yana toplanmış ve karşılaştırılması yapılmış kapsamlı bir araştırma söz konusu değildir.

İnsanların parmak izlerinden tanınmalarının yanı sıra son zamanlarda, DNA ve gözdeki iris tabakasının biçimi gibi başka eşsiz tanıma yöntemleri de kullanılmaya başlanmıştır. Parmak izinin elde edilebilmesi ve çoğaltılması, bir kişinin tanınmasında, özellikle de suçluların yakalanmasında büyük rol oynamıştır. Ancak bunun delil olarak kullanılması sırasında yanlışlık yapılma olasılığı yüksek olduğu için ,geri dönülmez hatalar yapılması da söz konusudur.
Tag : ,

Joomla yönetici giriş sorunsalı

By : Murat PINAR
Alternatif olması açısından bir başka kaynak.
Joomla admin panel şifresini unuttuysanız...
Bir çoğumuz şifre luşturur veya değiştiririz daha sonra bu şifreleri unuturuz. Eğer joomla admin panel şifresini unuttu iseniz her şey bitmiş değil. Databaseye giriğ yaparak şifremizi değiştirebiliriz. Joomla admin şifremizi değiştirmek için şu yolu izliyoruz:
1. Hosting firmanız tarafından verilen bilgilerle Cpanel'e girin.
2. Phpmyadmin ile veritabanına bağlanın,
3. Sol listede jos_users tablosunu bulun ve tıklayın,
4. Açılansayfadaki tara(browse) tıkladığınızda size id numarası 62 olan kullanıcı adı admin olan (ya da kullandığınız başka admin kullanıcısı) bir satır gelecektir en üstte. Orada düzenleyi tıklayin.
5. Gelen sayfada password yazan yerin karşısında karışık rakamlar ve
harfler vardır. Oradaki karışık rakam ve sayıların yerine şunu yazın;
Kod:
e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
6. Kaydedin.
Daha sonra admin paneli girişine gelin. Kullanıcı
adını "admin" veya düzenlediginiz sekilde girin, şifreyi de "123456" yazın.
Tag : ,

Bing

By : Murat PINAR
Bing için Microsoft 'arama motoru' yerine 'karar verme motoru' demeyi tercih ediyor. Zaten tanıtımlarda da "arama yapmayın, karar verin" mesajı vurgulanıyor. Teknolojisinin arkasında ise 1 Ağustos 2008'de satın alınan Powerset adlı firma bulunuyor. 2005'te kurulan San Fransisco merkezli bu firma semantik web üzerine uzmanlaşmış durumda. Zaten Bing de özellikleriyle bu teknolojiye uygun tasarlanmış olduğunu belli ediyor.

Kaynak /devamı

Ek olarak; uyanık bir vatandaşımız da bing.com.tr adlı domaini, microsoft'un duyurusundan bir gün önce almış.. Mutlak microsoft'un bu domaine ihtiyacı olduğundan; vatandaş artık kaça bırakır bilinmez...
Tag : ,

Silverlight 3.0 Öğrenme Ayı : Haziran, 12 Online Seminer!

By : Murat PINAR

Haziran ayı ile beraber yaz dönemi geldi. Tatile gidemeyenler olarak :) gelin bu dönemi yenilenme/gelişme dönemi olarak değerlendirelim :) Bu ayı "Silverlight Öğrenme Ayı" ilan ediyorum ;) ve 12 Seminerden oluşan Silverlight WebCast serimi duyuruyorum!

1- Silverlight'a Giriş - 8 Haziran, 21.00
2- Silverlight ile Animasyonlar - 9 Haziran, 21.00
3- Layout Kontrolleri ve Dinamik Arayüzler, 10 Haziran, 21.00
4- Kontrol Şablonları ve VisualStateManager, 11 Haziran, 21.00
5- Silverlight içerisinde Veri Erişimi, 12 Haziran, 21.00
6- Offline/Online/Desktop çalışma yapıları, 15 Haziran, 21.00
7- İş Uygulamaları Yaparken Silverlight, 16 Haziran, 21.00
8- RIA Services, 17 Haziran, 21.00
9- Silverlight projelerinde SEO, 18 Haziran, 21.00
10- Video Aşkına! Canlı/Cansız Yayın, 19 Haziran, 21.00
11- DeepZoom Uygulamaları, 22 Haziran, 21.00
12- Tarayıcı Entegrasyonu, 23 Haziran, 21.00
Kesinlikle kaçırmayın derim...

2009 NBA final serisi

By : Murat PINAR
2009 NBA final serisi Cuma sabaha karşı başlıyor.
NBA takipçileri için işte maç günü ve saatleri:
1.maç 5 Haziran Cuma sabahı 4′te : LA Lakers-Orlando Magic
2.maç 8 Haziran Pazartesi sabahı 3′te : LA Lakers-Orlando Magic
3.maç 10 Haziran Çarşamba sabahı 4′te : Orlando Magic- LA Lakers
4.maç 12 Haziran Cuma sabahı 4′te : Orlando Magic- LA Lakers
Gerekirse 5.,6. ve 7. maçlar da oynanacak...

NBA final serisinde Orlando Magic formasıyla Los Angeles Lakers'a karşı mücadele verecek olan milli basketbolcumuz Hido, seriyi 4-2 kazanacaklarına dair iddaada bulundu..
Tag : ,

Copyright © Murat PINAR - Modified By - Designed by