Popular Post

Posted by : Murat PINAR 21 Aralık 2009 Pazartesi

Sağlık Müdürlüklerinde
Hastanelerde
Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet alımı sırasında)
Organ Nakli yapan Merkezlerde
Organ Nakli ile ilgilenen Vakıf, Dernek... v.s. kuruluşlarda Organ Bağışı işlemi yapılabilir.

HANGİ ORGANLAR BAĞIŞLANABİLİR ?

Sağlıklı her organ bağışlanabilir. Ülkemizde: kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar; kalp kapağı, gözün kornea tabakası , kas ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilebilmektedirler. Bir kişi organlarını bağışlayarak bir çok insana yaşama şansı verebilir.

Organ Bağışında bulunabilmek için; Organ Bağışı Kartını 2 tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir.

Organ Bağışı yapanların, bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çıkabilecek problemleri önlemek açısından yararlı olacaktır.

Organ Bağışında bulunan kişilerin Organ Bağış Kartını daima yanında taşıması Organ Bağışı işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine gerilmesini sağlayacaktır.

Kişi Organ Bağışından vaz geçtiği anda Organ Bağış Kartını taşımaktan vaz geçmeli ve bu kararını ailesine bildirmelidir.


ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON SİSTEMİ


Ülkemizde Organ ve Doku Nakli hizmetleri, 1979 yılında yürürlüğe giren, 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli hakkında Kanun” ile yürütülmektedir. Ancak, Organ ve Doku Nakli hizmetlerinin yürütülmesine dair yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, “Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği” hazırlanmış ve bu yönetmelik 1 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve denetiminde “Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi” kurulmuştur.

Ulusal Koordinasyon sisteminin yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri genel Müdürlüğüne bağlı olmak üzere; Ankara da Ulusal Organ ve Doku Nakli

Koordinasyon Merkezi (U.K.M.) ile Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Kayseri illerinde Bölge Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur.

Ülke genelinde herhangi bir hastanede Organ Bağışı gerçekleştiğinde görevli Organ Nakli Koordinatörleri Ulusal Koordinasyon Merkezine bildirmektedir. Bu Merkez, Donörün (verici) Organ ve Dokularının ülke genelinde nakil beklemekte olan hastalardan aciliyet ve organ uyumu kriterlerine göre en uygun hastanın
bulunduğu Organ Nakli Merkezine gönderilmesini sağlamaktadır.
- daha fazla bilgi için -


Copyright © Murat PINAR - Modified By - Designed by