Popular Post

Archive for Şubat 2011

Kulak kiri ve Kulak tıkacı (Buşon)

By : Murat PINAR
Kulağımda zaman zaman koyu sarı veya açık kahverengi renkte bir akıntı oluyor. Bu normal midir?
Kulak kanalı derisinde bu salgıyı yapan özel bezler vardır. Kulak kiri olarak isimlendirilen, ancak gerçekte vücudun doğal ürünü olan bu yağlı salgının görevi toz ve diğer parçacıkları tutarak bunların kulak zarına ulaşmalarına engel olmaktır. Normalde kulak kanalında az miktarda birikir ve tuttuğu toz parçacıkları ile birlikte zaman zaman kendiliğinden dışarı atılır.
Kulak kiri temizlenmeli midir?
Kulak kanalı salgısı kanalın sadece dış kısmanda bulunur ve kulak zarına yakın kısmında yoktur. Kulak kanalı bu salgıyı kendiliğinden dışarı atarak kendini temizleme yeteneğine sahiptir. Yani, normalde kulağın düzenli olarak temizlenmesi gerekmez. Kulak kepçesi içine atılan kulak salgısı temizlenmeli, kanalın içine pamuklu çubuk veya benzeri yabancı cisimler sokulmamalıdır.

Kulak kanalı tıkanıp temizlenmesi gereken bir kişide bunun nedeni çoğunlukla pamuklu kulak temizleme çubukları ile salgının derine itilmesidir. Bir görevi olan kulak salgısının sık sık temizlenmesi bu görevinin bozulmasına, kulak kanalı derisinin kurumasına ve kulakta kaşıntıya neden olur.
Kulak kirinin ne zaman temizlenmesi gerekir?
Aşağıdaki belirtilerin varlığında kulak kanalı tıkanmış olabilir ve temizlenmesi gerekebilir. Lütfen KBB doktorunuza başvurunuz.

*

hafif dereceli işitme kaybı
*

kulakta çınlama, uğultu veya sesler duyulması
*

kulak ağrısı
*

kulakta dolgunluk hissi

Kulağım doktorum tarafından temizlendiğinde çok sert bir tıkaç (buşon) çıkmıştı. Bu kadar sert bir tıkaç niçin oluşuyor?
Kulak tıkacı (buşon), kulak salgısının toz ve dökülen kulak kanalı derisi hücreleri ile birleşmesi sonucunda oluşur. Bu tür tıkaçlar herkeste değil, bulunduğu ortamda toz miktarı fazla olan ve kulak kanalı derisinin kendini temizleme yeteneği yavaş olan kişilerde görülür. Kulağımda yaklaşık yılda bir kez tıkaç oluşuyor. Doktorum gliserinli damla ile bunu yumuşattıktan sonra yıkayarak temizliyor. Kulağın yıkanması zararlı mıdır?
Kulak zarında delik olmadığı sürece kulak tıkacının yumuşatıldıktan sonra usulüne uygun şekilde ve doktor tarafından yıkanarak temizlenmesinin bir sakıncası yoktur. Doktorunuz kendi tercihine göre kulak tıkacını aletlerle tutup çıkartarak veya vakumla da temizleyebilir. Kulak zarında delik olan, müzmin orta kulak iltihabı veya kulak kanalı iltihabı teşhisi olan ve kulak ameliyatı geçirmiş kişilerin kendi doktorlarına danışmadan kulaklarına herhangi bir damla damlatmaları veya kulak yıkatmaları iltihaplanmaya yol açabileceğinden sakıncalı olabilir. Bir kere yıkanan kulağın hep yıkanması gerektiğini duydum, doğru mu?
Yıkama gerektiren bir kulak kanalının kulak tıkacı oluşumuna yatkınlığı var demektir. Bir kez yıkanan bir kulakta aynı işlemin tekrarlanması gerekebilir; ancak bunun nedeni kulağın temizlenmiş olması değil, kulağın tıkaç oluşumuna yatkın olmasıdır.
Kaynak
Tag : ,

Kandiller nasıl değerlendirilmelidir?

By : Murat PINAR
Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:

1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet–i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289).

Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta ise bir sakınca yoktur; sevaptan hâli değildir.
Kaynak
Tag : , ,

Copyright © Murat PINAR - Modified By - Designed by